Архетипи — це універсальні, вроджені моделі людей, поведінки та особистостей, які відіграють певну роль у впливі на поведінку людини. Теорія швейцарського психіатра Карла Юнга припускає, що ці архетипи є архаїчними формами вроджених людських знань, переданих від наших предків.1

У юнгіанській психології ці архетипи представляють універсальні патерни та образи, які є частиною колективного несвідомого. Юнг вважав, що ми успадковуємо ці архетипи так само, як успадковуємо інстинктивні моделі поведінки.

Особисте несвідоме та колективне несвідоме

Спочатку Юнг був послідовником Зиґмунда Фройда. Згодом їхні стосунки розладналися через критику Юнгом акценту Фройда на сексуальності під час розвитку, що змусило Юнга розробити свій власний психоаналітичний підхід, відомий як аналітична психологія.

Хоча Юнг погоджувався з Фройдом, що несвідоме відіграє важливу роль в особистості та поведінці, він розширив ідею Фройда про особисте несвідоме, включивши в неї те, що Юнг називав колективним несвідомим.

Юнг вважав, що людська психіка складається з трьох компонентів:

 1. Его
 2. Особисте несвідоме
 3. Колективне несвідоме

Згідно з Юнгом:

 • Его представляє свідомий розум.
 • Особисте несвідоме містить спогади, в тому числі й ті, які були придушені.
 • Колективне несвідоме є унікальним компонентом, оскільки Юнг вважав, що ця частина психіки слугує формою психологічного успадкування. Вона містить усі знання та досвід, які люди поділяють як вид.2

Походження юнгіанських архетипів

Юнг вважав, що архетипи походять з колективного несвідомого. Він припускав, що ці моделі поведінки є вродженими, універсальними, неусвідомлюваними й спадковими. Архетипи організовують те, як ми переживаємо певні речі.

“Усі найпотужніші ідеї в історії сходять до архетипів, — пояснював Юнг у своїй книзі “Структура психіки”.3

“Це особливо стосується релігійних ідей, але центральні концепції науки, філософії та етики не є винятком з цього правила. У своєму теперішньому вигляді вони є варіантами архетипних ідей, створених шляхом свідомого застосування та адаптації цих ідей до реальності. Адже функція свідомості полягає не лише в тому, щоб розпізнавати та асимілювати зовнішній світ через ворота почуттів, але й у тому, щоб перевести у видиму реальність світ всередині нас”, – припускав він.

Юнг відкидав концепцію tabula rasa, або уявлення про те, що людський розум — це чиста дошка при народженні, яка повинна бути написана виключно досвідом. Він вважав, що людський розум зберігає фундаментальні, несвідомі, біологічні аспекти наших предків. Ці “первісні образи”, як він їх спочатку назвав, слугують базовою основою того, як бути людиною.

Юнг вважав, що архаїчні та міфічні персонажі, які складають архетипи, живуть у всіх людях з усього світу. Архетипи символізують основні людські мотивації, цінності та особистості.

Юнг вважав, що кожен архетип відіграє певну роль в особистості, але відчував, що у більшості людей домінує один конкретний архетип. На думку Юнга, фактичний спосіб, у який архетип виражається або реалізується, залежить від низки факторів, включаючи культурні впливи та унікальний особистий досвід людини.

Основні архетипи

Юнг виділив чотири основні архетипи, але також вважав, що їхня кількість не обмежена. Існування цих архетипів не можна спостерігати безпосередньо, але про них можна здогадатися, подивившись на релігію, сновидіння, мистецтво та літературу.

Чотири основні архетипи Юнга: персона, тінь, аніма/анімус та самість.

Персона

Персона — це те, як ми представляємо себе світові. Слово “персона” походить від латинського слова, що буквально означає “маска”. Однак це не буквальна маска.

Персона представляє всі різні соціальні маски, які ми носимо в різних групах і ситуаціях. Вона захищає Его від негативних образів. Згідно з Юнгом, персона може з’являтися у снах і приймати різні форми.

У процесі розвитку діти дізнаються, що вони повинні поводитися певним чином, щоб відповідати очікуванням і нормам суспільства. Персона розвивається як соціальна маска, що приховує всі примітивні потяги, імпульси та емоції, які не вважаються соціально прийнятними.

Архетип персони дозволяє людині адаптуватися до навколишнього світу і вписатися в суспільство, в якому вона живе. Однак занадто тісна ідентифікація з цим архетипом може призвести до того, що людина втратить з поля зору свою справжню сутність.

Тінь

Тінь — це юнгіанський архетип, який складається з сексуального та життєвого інстинктів. Тінь існує як частина несвідомого розуму і складається з пригнічених ідей, слабкостей, бажань, інстинктів і недоліків.

Тінь формується з наших спроб адаптуватися до культурних норм та очікувань. Саме цей архетип містить у собі все те, що є неприйнятним не лише для суспільства, але й для власної моралі та цінностей. Це можуть бути такі речі, як заздрість, жадібність, упередження, ненависть та агресія.

Юнг припускав, що тінь може з’являтися у снах або видіннях і приймати різні форми. Це може бути змія, монстр, демон, дракон або інша темна, дика чи екзотична фігура.

Цей архетип часто описують як темний бік психіки, що уособлює дикість, хаос і невідомість. Юнг вважав, що ці приховані схильності присутні в кожному з нас, хоча люди іноді заперечують цей елемент власної психіки і натомість проектують його на інших.

Аніма або Анімус

Аніма — це жіночий образ у чоловічій психіці, а анімус — чоловічий образ у жіночій психіці.4 Аніма/анімус представляє “справжнє Я“, а не образ, який ми представляємо іншим, і слугує основним джерелом зв’язку з колективним несвідомим.

Юнг вважав, що фізіологічні зміни, а також соціальні впливи сприяють розвитку статевих ролей та гендерної ідентичності. Він припускав, що в цьому процесі також беруть участь архетипи анімусу та аніми. Згідно з Юнгом, анімус представляє чоловіче начало в жінках, тоді як аніма — жіноче начало в чоловіках.

Ці архетипні образи ґрунтуються як на колективному, так і на особистому несвідомому. Колективне несвідоме може містити уявлення про те, як мають поводитися жінки, тоді як особистий досвід спілкування з дружинами, подругами, сестрами та матерями сприяє формуванню більш особистих образів жінок.

У багатьох культурах, однак, чоловіків і жінок змушують до прийняття традиційних і часто ригідних гендерних ролей. Юнг припускав, що заборони чоловікам досліджувати свої жіночі аспекти, а жінкам — чоловічі, підриває психологічний розвиток.

Поєднання аніми та анімусу відоме як сизигія або божественна пара. Сизигія уособлює завершення, об’єднання та цілісність.

Самість

Самість — це архетип, який представляє об’єднане несвідоме і свідомість індивіда. Юнг часто представляв самість у вигляді кола, квадрата або мандали.

Створення самості відбувається через процес, відомий як індивідуація, в якому інтегруються різні аспекти особистості. Юнг вважав, що дисгармонія між несвідомим і свідомим розумом може призвести до психологічних проблем. Усвідомлення цих конфліктів і пристосування їх до свідомості було важливою частиною процесу індивідуації.

Юнг припускав, що існують два різні центри особистості:

 • Его становить центр свідомості, але саме самість лежить в центрі особистості.
 • Особистість охоплює не лише свідомість, але й Его та несвідоме.

Ви можете подумати про це, уявивши коло з крапкою в центрі. Все коло — це самість, а маленька крапка посередині — це Его.

Для Юнга кінцевою метою було досягнення людиною відчуття цілісного “Я”, що багато в чому схоже на концепцію самоактуалізації Маслоу.

Інші юнгіанські архетипи

Юнг припускав, що кількість існуючих архетипів не є статичною чи фіксованою. Натомість багато різних архетипів можуть перетинатися або поєднуватися, створюючи нові архетипи, такі як батько (суворий, сильний авторитет), герой (чемпіон, захисник або рятівник) і трикстер (дурисвіт, брехун і порушник спокою).

Архетипічні фігури

Юнг визнавав, що чотири основні архетипи можуть змішуватися і породжувати 12 архетипових фігур (також відомих як архетипічні образи).

Часто, коли кажуть архетипи, то мають на увазі саме архетипічні фігури.

До них відносяться:

 1. Правитель
 2. Творець/художник
 3. Мудрець
 4. Невинний
 5. Дослідник
 6. Бунтар
 7. Герой
 8. Чарівник (Маг)
 9. Блазень
 10. Свій хлопець
 11. Коханець
 12. Опікун

Правитель

Архетип Правителя характеризується контролем, лідерством і відповідальністю. Їм часто притаманне прагнення навести порядок у світі навколо себе.

Сильні сторони: вони від природи мають чудові лідерські та управлінські навички. Їх здатність бачити загальну картину й ефективно організовувати може привести до великого успіху.

Слабкі сторони: вони можуть домінувати й контролювати, що може відштовхувати інших. Страх хаосу може зробити їх негнучкими та несприйнятливими до змін.

Творець

Архетип Творця — це творча уява, винахідливість і бажання створити щось значуще і довговічне.

Сильні сторони: вони мають здатність візуалізувати й створювати щось з нічого. Їхнє творче мислення та навички вирішення проблем не мають собі рівних.

Слабкі сторони: творці можуть бути надмірними перфекціоністами, що призводить до того, що їм важко завершити роботу або отримати задоволення від неї. Вони також можуть бути настільки захоплені своїми проектами, що нехтують іншими сферами свого життя.

Мудрець

Архетип Мудреця прагне мудрості й знань. Вони цінують істину та інтелект понад усе і прагнуть зрозуміти світ.

Сильні сторони: вони мають здатність аналізувати складні ідеї та синтезувати їх у зрозумілий формат. Їх мудрість часто робить їх чудовими порадниками або наставниками.

Слабкі сторони: іноді їх можуть сприймати як надмірно аналітичних, відірваних або відсторонених від емоційних аспектів життя. Їх постійний пошук знань може призвести до бездіяльності або паралічу аналізом.

Невинний

Архетип Невинний характеризується чистотою, оптимізмом і вірою. Ці люди, як правило, поводяться по-дитячому, часто вірять у добро в усіх і в усьому.

Сильні сторони: сила Невинних полягає в їхньому невпинному позитиві та вірі в щасливий результат. Ця оптимістична перспектива може бути заразливою, піднімаючи настрій оточуючим. Вони бачать світ свіжим поглядом, що робить їх від природи творчими та креативними.

Слабкі сторони: Невинні іноді можуть бути надто наївними, що призводить до того, що їх можуть експлуатувати або маніпулювати ними. Їм важко прийняти суворі реалії життя, що може призвести до уникнення та заперечення.

Дослідник

Архетип Дослідника характеризується жагою до відкриттів і прагненням до кращого, повноцінного життя. Вони цінують свободу та автономію.

Сильні сторони: їхня сміливість у випробуванні нового і здатність адаптуватися до змін дозволяє їм легко долати перешкоди. Вони можуть бути надзвичайно інноваційними завдяки своїй відкритій натурі.

Слабкі сторони: вони часто можуть відчувати неспокій і незадоволеність, що призводить до постійної потреби в змінах і нездатності зупинитися на досягнутому. Це також може стати причиною того, що їх сприймають як непередбачуваних і ненадійних.

Бунтар

Архетип Бунтаря кидає виклик статус-кво, вірить у те, що можна зруйнувати те, що не працює, і прагне до змін.

Сильні сторони: Бунтарі від природи стійкі, цілеспрямовані й можуть бути потужними агентами змін. Їхнє унікальне бачення може привести до інноваційних рішень.

Слабкі сторони: їх можуть сприймати як деструктивних або войовничих. Якщо не бути обережними, їхнє бажання кинути виклик може перетворитися на шкідливу звичку, що призведе до руйнування без очевидної користі.

Герой

Архетип Героя характеризується хоробрістю, рішучістю і прагненням довести свою цінність сміливими вчинками.

Сильні сторони: Герої часто чудово долають труднощі та не цураються негараздів. Вони надихають інших своєю сміливістю, стійкістю та наполегливістю.

Слабкі сторони: вони можуть потрапити в пастку зарозумілості, стаючи надмірно впевненими у своїх силах. Постійна потреба Героя в битві також може призвести до непотрібних конфліктів і відсутності миру в його житті.

Маг

Архетип Мага — це візіонер, каталізатор змін, який вірить в силу перетворення реальності через своє розуміння її.

Сильні сторони: вони часто чудово вирішують проблеми, здатні бачити й мислити нестандартно. Вони володіють здатністю надихати та впроваджувати зміни у натхненний спосіб.

Слабкі сторони: потреба контролювати своє оточення може призвести до маніпулятивної поведінки. Вони також ризикують надмірно зосередитися на своєму грандіозному баченні та втратити з поля зору реальність і практичність.

Блазень

Архетип Блазня відомий своїм енергією, гумором, пустощами й бажанням жити сьогоднішнім днем. Життя для них — це насолода.

Сильні сторони: здатність знаходити радість у всьому робить їх дуже життєздатними. Вони мають унікальну здатність розряджати напружені ситуації й допомагати іншим знаходити радість у житті.

Слабкі сторони: Їм може бути важко сприймати себе серйозно або визнавати, коли ситуації вимагають тверезості й щирості. Потреба в постійних розвагах може призвести до легковажності та відсутності відповідальності.

Свій хлопець

Архетип Свій хлопець понад усе цінує зв’язки й відносини. Такі люди прагнуть належати до групи, часто демонструючи риси смиренності та надійності.

Сильні сторони: їхня основна сила полягає в здатності налагоджувати зв’язки та співпереживати іншим. Вони неймовірно приземлені й близькі до людей, часто сприяють створенню сильних спільнот.

Слабкі сторони: іноді вони можуть втратити власну ідентичність у прагненні пристосуватися, що призводить до невпевненості в собі та відсутності індивідуальності. Вони також можуть мати труднощі із самоствердженням і часто відчувають, що їх не помічають.

Коханець

Архетип Коханця, яким керують пристрасть, бажання і вдячність за красу, прагне формувати інтимні зв’язки та відчувати чуттєву насолоду.

Сильні сторони: вони глибоко пристрасні, вдячні та експресивні. Їх харизма і чарівність часто притягують до них інших.

Слабкі сторони: їхнє сильне бажання близькості іноді може межувати з одержимістю, що призводить до відсутності кордонів або потенційної можливості втратити себе у стосунках. Вони також можуть відчувати страх бути самотніми або нелюбимими.

Опікун

Архетип Опікуна є емпатичним, безкорисливим і прагне допомагати та захищати інших.

Сильні сторони: вони турботливі, співчутливі та завжди готові підтримати інших. Це часто робить їх чудовими в ролях, які вимагають емпатії та турботи, наприклад, у викладанні та догляді за хворими.

Слабкі сторони: їх самовідданість іноді може призвести до нехтування власними потребами. Вони схильні до вигорання і часто можуть опинитися в ситуації, коли їх використовують.

Критичний погляд

Ідеї Юнга не були такими популярними, як ідеї Фройда, а його архетипи не здобули прихильного ставлення в сучасній психології. Це може бути пов’язано з тим, що його роботи мають тенденцію до містичного та псевдонаукового, і тому часто вивчаються більше як історичний артефакт, а також у сфері застосування міфології в масовій культурі, ніж як важливий внесок у науку про свідомість і поведінку.

Інші критики архетипів Юнга припускають, що вони є надмірно стереотипними, редукціоністськими та культурно упередженими.

Поширені питання за відповіді

Що таке моя персона за Юнгом?

За Юнгом, ваша персона — це соціальна маска, яку ви носите і представляєте світу. Вона призначена для того, щоб справляти враження на інших, але також служить для приховування вашого справжнього “я”.

Що таке архетип простими словами?

Архетип — це певна модель чого-небудь, на основі якої щось розвивається або створюється. В літературі — це образи, фігури, типи персонажів, обстановки та сюжетні схеми, які, на думку швейцарського аналітичного психолога Карла Густава Юнга, універсально притаманні людям в усіх культурах.

Які є 12 архетипів?

Існує дванадцять архетипів особистості людини: Невинний, Простак, Герой, Розбійник, Дослідник, Творець, Правитель, Маг, Коханий, Турботливий, Блазень і Мудрець.

Автор статті на verywellmind.com – Кендра Черрі, спеціалістка з психосоціальної реабілітації, викладачка. Медична рецензія — Девід Сасман, доктор філософії, психолог.

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 4.9 / 5. Кількість голосів: 71

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://dictionary.apa.org/archetype []
 2. https://dictionary.apa.org/collective-unconscious []
 3. https://doi.org/10.2307/j.ctt5hhr1w []
 4. https://dictionary.apa.org/anima []

В категорії: