Принцип Парето, також відомий як закон Парето або правило 80-20 – це концепція, яка передбачає, що 20% наших зусиль призводять до 80% результатів. Ця ідея допомагає нам зрозуміти, що не все в житті розподілено рівномірно.

В основі принципу Парето лежить усвідомлення того, що зосередження на найпродуктивніших 20% наших завдань може призвести до найбільшого успіху. Він спонукає нас визначити те, що дійсно має значення, і нехтувати рештою.1

По суті, присвятити невелику частину нашого часу найбільш важливим справам може бути ефективніше, ніж намагатися зробити все. Цей підхід довів свою ефективність у різних аспектах життя, таких як бізнес, стосунки, навчання та маркетинг.

Наприклад, у сфері роздрібної торгівлі цей принцип передбачає, що 20% клієнтів зазвичай генерують 80% продажів.

Принцип Парето: в чому полягає ідея?

Принцип Парето, названий на честь італійського економіста Вільфредо Парето, походить від його спостереження кінця 19-го століття про те, що 20% людей в Італії володіють 80% багатства. Його дослідження вийшло за межі Італії, показавши подібний розподіл і в інших країнах: 20% населення контролювали більшу частину багатства і землі. Навіть на своєму городі Парето помітив, що 20% горохових стручків дають 80% гороху.

Принцип парето діаграма

У 1950-х роках психолог Джозеф Джуран розвинув цю концепцію. Він припустив, що її можна розглядати як “універсальний принцип”, застосовний до управління. Джуран вважав, що 80% доходу компанії зазвичай отримують від 20% її клієнтів, і так само 80% виробничих проблем виникають через 20% джерел помилок.

Джуран ввів терміни “життєво важлива меншість” і “тривіальна множина”, щоб відрізнити невелику кількість впливових факторів від більшої кількості несуттєвих. У 1940-х роках він також назвав цей принцип принципом Парето, застосовуючи його для покращення якості виробництва шляхом зосередження уваги на найбільш проблемних ділянках.

Цей принцип був прийнятий і вдосконалений у різних сферах, включаючи бізнес, сільське господарство та охорону здоров’я, і виявився цінним інструментом для аналізу ефективності та результативності.

Принцип Парето допомагає в різних сценаріях:

 • 80% прибутку компанії можуть приносити 20% її продуктів або послуг.
 • Усунення 20% помилок, про які найчастіше повідомляють, може усунути 80% пов’язаних з ними помилок і збоїв у програмному забезпеченні.
 • Люди, як правило, носять 20% свого одягу 80% часу.

Розуміння і застосування принципу Парето може допомогти визначити ключові напрямки вдосконалення, чи то для збільшення продажів, оптимізації систем, чи то для впорядкування процесів.

Приклади принципу Парето у різних сферах

1. Тайм-менеджмент

Управління часом є поширеним застосуванням принципу Парето. Часто люди розпорошують свої зусилля на багато завдань замість того, щоб зосередитися на найбільш важливих.

Існує хибна думка, що, якщо працювати більше, то це призведе до кращих результатів, але такий підхід може порушити баланс між роботою та особистим життям, що призводить до вигорання та зниження продуктивності.

Застосовуючи принцип Парето, ви можете розставити пріоритети й приділяти більше часу критично важливим робочим завданням, тим самим досягаючи більшого за менший час.

Наприклад, витративши трохи часу на початку тижня на планування та визначення пріоритетів для ключових завдань, ви зможете сконцентрувати свою увагу та скоротити загальний робочий час. Такий підхід може здатися спочатку трудомістким, але він окупається завдяки підвищенню ефективності та вивільненню часу для особистого розвитку, відпочинку та стосунків.

2. Стосунки

У соціальних колах бажання підтримувати численні дружні зв’язки може бути непереборним але при цьому не давати значущих зв’язків.

Застосовуючи принцип Парето, оцініть, які дружні стосунки приносять найбільшу цінність або задоволення. Часто ви виявите, що 20% ваших стосунків є найбільш корисними. Якщо ви будете проводити 80% свого часу у спілкуванні з цими ключовими особами, це може підвищити ваше особисте задоволення і розширити мережу підтримки.

У романтичних стосунках врахуйте, що 80% проблем можуть виникати через 20% поведінки чи вчинків. Виявлення та вирішення цих ключових проблем може призвести до більш ефективного спілкування та міцніших зв’язків з вашим партнером.

3. Постановка цілей

Люди часто стикаються з проблемою довгих списків справ або починають з менш важливих завдань через прокрастинацію, що призводить до відсутності мотивації для більш важливих.

Застосовуючи принцип Парето до постановки цілей, потрібно перерахувати всі завдання, які ви прагнете виконати протягом дня.

Запитайте себе: якби ви могли виконати сьогодні лише одне завдання, яке б воно мало найсуттєвіший позитивний вплив на ваше життя? Подумайте про можливі негативні наслідки невиконання цього завдання сьогодні.

Визначивши найважливішу мету, визначте другу за важливістю і так далі.

Цей метод допомагає визначити 20% ваших цілей, які приносять найбільшу користь. Зосередження на цих ключових завданнях спочатку гарантує, що ви досягнете значного прогресу щодня, перш ніж переходити до менш важливих цілей.

4. Вирішення проблем

Принцип Парето також цінний для оптимізації прийняття рішень у сценаріях вирішення проблем. Ось покроковий підхід до застосування цього принципу:

 1. Визначте проблеми.
 2. Проаналізуйте причини.
 3. Класифікуйте проблеми. Згрупуйте проблеми за схожими першопричинами. Таке групування може показати, чи може одне рішення вирішити кілька проблем.
 4. Оцініть вплив. Присвойте значення кожній проблемі на основі можливого впливу її вирішення або невирішення. Може бути корисним оцінити їх за шкалою від 1 до 10.
 5. Визначте пріоритетність рішень на основі принципу 20% проблем – 80% вигоди.

5. Соціальна взаємодія

Принцип Парето часто з’являється в повсякденних ситуаціях, таких як робочі зустрічі. Наприклад, на нараді з 10 учасниками, як правило, кілька людей говорять переважно, тоді як інші слухають або говорять мало. Тут очевидним є правило 80:20, коли 80% розмови домінують 20% учасників.

Цей принцип поширюється і на прийняття рішень у групі. Часто на 80% рішень впливають або приймають 20% членів групи. Це відбувається тому, що деякі люди більш активні та напористі, і їхня думка має більший вплив.

Конфлікти та виживання

Окремо можна згадати Принцип Парето у застосуванні до соціальної активності під час війни, де різні групи людей реагують на конфлікт по-різному. Наприклад, 20% населення можуть активно бажати захищати свою країну і бути здатні на самопожертву, в той час як інші можуть обрати вижидаючу позицію або вирішити втекти з зони конфлікту.

З еволюційної точки зору, такий розподіл ролей має важливі наслідки. Якщо активні захисники (20%) не зможуть подолати загрозу, ті, хто вибрав втечу, відіграють ключову роль у збереженні генофонду нації.

Такий розподіл, який спостерігається не тільки у людей, але й у багатьох тварин, є результатом давніх еволюційних програм. Тому така поведінка має біологічні та інстинктивні основи. Важливо враховувати це, коли виникає бажання критикувати когось за менш активну або недостатньо сміливу позицію в конфлікті. Ці різні поведінкові стратегії забезпечують гнучкість та здатність до виживання групи в цілому, дозволяючи їй пристосовуватися та виживати в широкому спектрі ситуацій.

Звичайно ми можемо певною мірою впливати на свою запрограмовану поведінку, якщо вона нас не влаштовує. Але для цього потрібно проявити неабияку волю та докласти зусилля.

6. Освіта

Принцип Парето є корисним інструментом для студентів для підвищення ефективності навчання. Визначивши 20% матеріалу, які, найімовірніше, з’являться на іспиті, студенти можуть зосередити свої зусилля на цих питаннях, щоб отримати кращі оцінки.

Студенти можуть реалізувати цю стратегію, проаналізувавши попередні тести та вікторини, щоб побачити, які теми найчастіше перевіряються.

Дослідження 2014 року показало, що студенти, які використовували комп’ютерну програму, засновану на принципі Парето, для відбору навчальних матеріалів, показали кращі результати на тестах, ніж ті, хто не використовував таку стратегію. Це свідчить про те, що, зосереджуючись на найефективнішому контенті, студенти можуть оптимізувати свій навчальний час і покращити академічну успішність2.

7. Нерівність доходів

Спостереження Парето від 1906 року про те, що 80% землі Італії контролюється 20% населення, знайшло своє відображення в сучасній статистиці, згідно з якою 20% населення світу контролює 82,7% багатства. Ця значна диспропорція відома як нерівність доходів і є критично важливою проблемою для політиків і соціологів у всьому світі.

Однією з причин такої нерівності може бути те, що 20% найбагатших людей мають кращий доступ до можливостей і ресурсів. Наприклад, вони можуть отримати вигоду від кращої освіти або кращих можливостей працевлаштування завдяки родинним зв’язкам або впливовим мережам.

Крім того, люди з найвищими доходами часто вдаються до таких стратегій, як ухилення від сплати податків та інших фінансових тактик для подальшого збільшення своїх статків.3

Ще одним фактором, що сприяє нерівності доходів, є структурні зміни в економіці. Технологічний прогрес, включаючи автоматизацію та штучний інтелект, підвищив попит на висококваліфікованих працівників. Цей зсув має тенденцію до витіснення низькокваліфікованих працівників, які намагаються адаптуватися до нових технологій, поглиблюючи економічні розриви. Як наслідок, люди з вищою освітою та розвиненими навичками зазвичай отримують вищу заробітну плату і мають більшу економічну стабільність, що увічнює розрив у добробуті3.

Впровадження принципу Парето

Принцип Парето, або правило 80-20, можна ефективно застосовувати зосередившись на наступних ключових етапах:

1. Ясність

Ясність або чіткість передбачає точне розуміння того, хто ви є, чого хочете досягти й куди прямуєте. Дуже важливо записати свої цілі та розробити план їх досягнення. У міру того, як ви досягатимете прогресу, ваша впевненість зростатиме, допомагаючи вам залишатися сфокусованими й відповідати вашим цілям. Чіткість гарантує, що ви спрямуєте свою енергію на досягнення найважливіших цілей, що може значно підвищити вашу ефективність.

Не хвилюйтесь, якщо етапу ясності передуватиме етап хаосу — він також важливий для визначення ваших цілей на підсвідомому рівні. Дозвольте собі деякий час побути у невизначеності, а потім зробіть свідоме зусилля і визначіться із вектором подальшого руху.

2. Компетентність

Замість того, щоб намагатися оволодіти багатьма навичками одночасно, що часто призводить до посередності, зосередьтеся на тому, щоб стати висококомпетентним у кількох обраних сферах. Застосовуючи принцип Парето до розвитку навичок, ви зможете досягти досконалості у 20% завдань, які приносять 80% ваших результатів. Такий цілеспрямований підхід дозволить вам розвинути глибоку експертизу і виділитися в обраних вами сферах, що призведе до більшого загального успіху.

3. Концентрація

Концентрація означає дотримання дисципліни, що дозволяє зосередитися на одному завданні до його повного завершення.

Щоб посилити свою концентрацію, подумайте про те, щоб відмовитися від діяльності, яка забирає багато часу, але не додає цінності. Сконцентрувавшись на своїх пристрастях і розвиваючи навички в цих сферах, ви почнете бачити більше можливостей замість обмежень.

4. Зрозумійте свої обмеження

У будь-якому сценарії постановки цілей, ймовірно, існують обмеження, які заважають досягти оптимальної продуктивності. Знайдіть час, щоб проаналізувати, що стоїть між вами й вашими цілями — чи то фактори навколишнього середовища, рівень навичок або навіть ваші власні відмовки.

5. Реорганізуйте свій список справ

Хоча списки справ корисні, важливо не перевантажувати їх усіма можливими завданнями. Вибирайте те, що заслуговує на місце у вашому списку, оцінюючи терміновість і важливість кожного завдання.

Надто великий список може демотивувати й бути нереалістичним. Визначайте пріоритетність завдань на основі їхнього потенційного впливу на ваші загальні цілі та часу, необхідного для їхнього виконання. Подумайте про перенесення менш важливих завдань до списку “низького пріоритету”. Досить часто завдання із такого списку втрачають свою актуальність самі по собі вам їх не доводиться виконувати взагалі.

При виконанні найбільш важливих завдань використовуйте такі стратегії, як тайм-бокс або однозадачність, коли ви присвячуєте блоки часу одному завданню за раз.

Спочатку відкладання менш важливих завдань може здатися контрпродуктивним, але такий сфокусований підхід сприяє більш ефективному використанню часу і підвищує ймовірність досягнення ваших цілей.

Переваги принципу Парето

Принцип Парето надає широкий спектр переваг у різних аспектах роботи та особистого життя:

 • Підвищення продуктивності.
 • Ефективне використання енергії.
 • Покращення навичок вирішення проблем.
 • Покращення навичок прийняття рішень.
 • Максимальний вплив з мінімальними зусиллями.
 • Підвищення впевненості в собі.
 • Чіткі пріоритети.
 • Керовані сегменти роботи.
 • Більше особистого часу.
 • Зменшення емоційного вигорання.
 • Розуміння сфер, які потребують вдосконалення.

Принцип Парето не лише підвищує продуктивність та ефективність, але й покращує загальну задоволеність роботою та особистий добробут.

Критика принципу Парето

Принцип Парето, хоча і широко використовується, не позбавлений критики, в першу чергу тому, що він є правилом спостереження, а не строгим математичним законом (хоча багато хто його називає “законом Парето”). Ось деякі з цих критичних зауважень:

Не є універсальним. Розподіл 80-20 не є константою. Наприклад, іноді на 30% працівників може припадати 60% продажів, що свідчить про те, що правило 80-20 не завжди спрацьовує.

Неправильне тлумачення. Поширеною помилкою щодо принципу Парето є те, що, доклавши всього 20% зусиль, можна отримати 80% результатів, але це не обов’язково так. Відсотки стосуються не докладених зусиль, а причин і наслідків, над якими ви працюєте. Щоб досягти 80% результатів, вам все одно потрібно докласти 100% зусиль до тих 20%, на яких ви зосереджені.

Ризик нехтування. Цей принцип легко витлумачити як пораду зосередитися лише на 20% найефективніших завдань та ігнорувати решту. Це може призвести до проблем, особливо якщо ці 80% включають важливі, але менш результативні завдання, такі як відповіді на електронні листи.

Крім того, не завжди можливо правильно визначити, які завдання входять до цих “золотих 20%”. Передбачити наслідки вашої роботи буває досить складно.

Виконання менш важливих завдань у менш продуктивний час може бути ефективною стратегією управління робочим навантаженням, але не виправданням для невиконання цих завдань.

Минулі результати, а не прогнозування майбутнього. Принцип Парето базується на історичних даних і не передбачає майбутніх результатів. Зміни в обставинах можуть зробити минулі закономірності неактуальними, обмежуючи корисність принципу в майбутньому плануванні.

Потенціал над мірної уваги. Існує ризик надмірного зосередження на кількох критично важливих сферах. У бізнесі, наприклад, це може означати надмірну концентрацію на існуючих клієнтах за рахунок нехтування потенційними новими ринками або інноваційними продуктами. Через що, наприклад, може виникнути ризик “складання всіх яєць в один кошик”.

Посилення нерівності. Критики стверджують, що принцип Парето може посилити нерівність, надаючи додаткові повноваження вже домінуючим групам або особам, що потенційно може призвести до дисбалансу у розподілі влади та ресурсів.

Поширені питання та відповіді

В чому полягає принцип Парето простими словами?

Принцип Парето, або правило 80/20, стверджує, що 80% результатів часто походять від 20% зусиль або ресурсів.

Як використовувати принцип Парето у житті?

Щоб застосувати принцип Парето, визначте, які 20% вашої діяльності приносять 80% результатів, і зосередьте на них свої зусилля, мінімізуючи час, проведений на менш продуктивних задачах.

Що означає “20 на 80”?

“20 на 80” у контексті принципу Парето означає, що 20% ваших дій або ресурсів зазвичай забезпечують 80% ваших доходів, успіхів або результатів.

Авторка статті на simplypsychology.orgОлівія Гай-Еванс, магістр психології. Рецензія — Сол Маклеод, доктор філософії, магістр психології.

Перевірено та адаптовано редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 2

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://dictionary.apa.org/pareto-principle []
 2. https://pearl.plymouth.ac.uk/handle/10026.1/14054 []
 3. https://ideas.repec.org/a/wly/iecrev/v53y2012i2p593-608.html [] []

В категорії: