Мислення — це процес, завдяки якому ми обробляємо інформацію, ухвалюємо рішення і створюємо нові ідеї. Серед різноманітних типів мислення, два особливо виділяються своєю важливістю в нашому житті та професійній діяльності: дивергентне і конвергентне мислення. Обидва типи відіграють ключову роль у творчості, вирішенні проблем та інноваціях.

Конвергентне мислення фокусується на пошуку одного чітко визначеного рішення проблеми. Дивергентне мислення є протилежністю конвергентного і передбачає більше творчості та пошук кількох можливих рішень.1

Що таке дивергентне мислення?

Дивергентне мислення — це процес генерування великої кількості можливих рішень або ідей для однієї проблеми чи питання. Воно часто асоціюється з творчістю та інноваціями. Основними характеристиками дивергентного мислення є:

  1. Генерація ідей. Основна мета — створити якомога більше варіантів. Наприклад, коли дизайнер шукає нові форми для меблів, він використовує дивергентне мислення для створення різноманітних ескізів.
  2. Гнучкість. Це здатність змінювати напрямок думки й розглядати проблему з різних перспектив. Гнучкість дозволяє знаходити нестандартні підходи та рішення.
  3. Оригінальність. Важливим аспектом є пошук унікальних ідей, які відрізняються від загальноприйнятих.
  4. Розвиток ідей. Це здатність детально розробляти ідеї, перетворюючи їх на більш зрілі концепції.

Дивергентне мислення можна порівняти з розсіюванням світла в різних напрямках — воно охоплює багато можливостей і шляхів розвитку.

Читайте також: Що таке магічне мислення: користь та шкода

Що таке конвергентне мислення?

Конвергентне мислення, на відміну від дивергентного, орієнтоване на пошук одного вірного рішення. Воно часто використовується в ситуаціях, коли є чіткі правила або критерії оцінки правильності рішення. Основні характеристики конвергентного мислення включають:

  1. Фокусування. Концентрація на певній задачі або проблемі з метою знайти найкраще рішення. Наприклад, при вирішенні математичної задачі, конвергентне мислення допомагає знайти точну відповідь.
  2. Логіка. Використання логічних операцій для аналізу і оцінки можливих рішень. Це важливо в наукових дослідженнях, де необхідно перевіряти гіпотези.
  3. Аналіз. Розподіл проблеми на складові частини для детального розгляду і пошуку оптимального рішення.
  4. Систематичність. Поступове проходження через кроки або етапи, що ведуть до рішення. Це характерно для інженерних завдань, де необхідно слідувати певним методикам і стандартам.

Конвергентне мислення можна порівняти з фокусуванням світла в один промінь — воно збирає і концентрує ідеї для досягнення конкретного результату.

Читайте також: Критичне мислення: чому воно важливе особливо зараз?

Дивергентне і конвергентне мислення: порівняння

Дивергентне і конвергентне мислення часто працюють разом у процесі вирішення проблем і творчості. Наприклад, при розробці нового продукту команда може спочатку генерувати різноманітні ідеї (дивергентне мислення), а потім оцінювати й вибирати найкращі з них (конвергентне мислення).

Ця порівняльна таблиця дає короткий огляд відмінностей між дивергентним і конвергентним мисленням.

АспектДивергентне мисленняКонвергентне мислення
МетаГенерувати багато ідей або можливостей.Вибрати найкращу ідею або рішення.
ПідхідВільний і творчий мозковий штурм.Аналітика та прийняття рішень.
АкцентДослідження нових і різних можливостей.Оцінка та логічний відбір.
ПроцесСфокусоване на кількості, досліджуючи різні перспективи.Орієнтоване на якість, пошук оптимального вибору.
ФункціяГенерація ідей та креативність.Прийняття та вибір рішень.
ГнучкістьВідкритість і дослідницький підхід.Структурованість та аналітичність.
РезультатЧисленні ідеї без негайних суджень.Конкретне, обране рішення.

Дивергентне і конвергентне мислення в мистецтві

Мистецтво, мабуть, найочевидніша сфера, де дивергентне мислення є надзвичайно важливим. Художники, музиканти, письменники та інші творчі особистості використовують дивергентне мислення для створення нових, унікальних робіт. Вони експериментують з різними матеріалами, техніками та ідеями, що дозволяє їм виходити за рамки звичних форм та знаходити нові способи самовираження.

Проте, після генерації численних ідей, вони звертаються до конвергентного мислення, щоб обрати найбільш вдалу ідею і вдосконалити її. Наприклад, письменник може написати кілька варіантів одного і того ж розділу, а потім обрати той, який найкраще відповідає загальному тону твору.

Дивергентне і конвергентне мислення в бізнесі

В бізнесі дивергентне мислення використовується для розробки нових продуктів, маркетингових стратегій та вирішення проблем. Команди часто проводять мозкові штурми для генерації численних ідей щодо нових продуктів або покращення існуючих послуг. Наприклад, під час розробки нового продукту компанія може створити безліч прототипів, щоб оцінити, який з них найкраще задовольняє потреби ринку.

Конвергентне мислення стає ключовим на етапі відбору ідей та реалізації проєктів. Після генерації ідей бізнес-лідери оцінюють їх на основі ринкових досліджень, фінансових показників та інших критеріїв, щоб вибрати найбільш перспективні та ефективні рішення.

Дивергентне і конвергентне мислення в освіті

Освіта — це ще одна сфера, де обидва типи мислення мають величезне значення. Учителі можуть використовувати дивергентне мислення, щоб розробляти інноваційні методи навчання, які сприяють залученню студентів і розвиткові їхніх творчих здібностей. Наприклад, під час уроків літератури учні можуть придумувати альтернативні закінчення відомих творів або створювати власні оповідання на задану тему.

Конвергентне ж мислення в освіті допомагає учням структурувати свої знання та застосовувати їх для вирішення конкретних задач. Наприклад, на уроках математики учні використовують конвергентне мислення для знаходження правильних відповідей на задачі, аналізу та застосування математичних формул.

Читайте також: Надмірне мислення: як перестати надумувати та зациклюватися

Висновок

Дивергентне і конвергентне мислення є взаємодоповнюючими процесами, кожен з яких має свої сильні сторони й застосування. Вони є ключовими компонентами в інноваціях і вирішенні проблем. Вміння ефективно поєднувати обидва типи мислення може привести до більш творчих, обґрунтованих і ефективних рішень у будь-якій сфері життя.

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

  1. https://asana.com/resources/convergent-vs-divergent []

В категорії: