Штучний інтелект (ШІ) швидко став значною частиною сучасного життя, впливаючи на різні сектори, включно з освітою. У дослідженні 2024 року1 Панагіотіса Анастасіадіса (Panagiotes Anastasiades) та його колег висвітлюється необхідність прийняття людино-орієнтованого підходу до ШІ в освіті, підкреслюючи критичну роль освітньої спільноти в цьому переході.

Людино-орієнтований ШІ зосереджується на потребах і добробуті людей, гарантуючи, що програми ШІ підтримують, а не замінюють людські здібності. Такий підхід має важливе значення для розробки надійних і соціально відповідальних систем штучного інтелекту. Згідно з дослідженням, такий ШІ повинен:

  1. Сприяти добробуту людини.
  2. Керуватися принципами соціальної відповідальності.
  3. Забезпечувати конфіденційність даних.
  4. Залучати людей до участі в розробці та оцінюванні.
  5. Наголошувати на прозорості та захисті навколишнього середовища.
  6. Сприяти розумінню громадськістю функцій штучного інтелекту.

Історія застосування ШІ в освіті

Інтеграція штучного інтелекту в освіту почалася на початку 20-го століття завдяки таким піонерам, як Сідні Прессі та Б.Ф. Скіннер. Прессі розробив машину, яка підказувала учням правильні відповіді, а машина Скіннера надавала негайний зворотний зв’язок, виконуючи роль персонального репетитора. Ці ранні роботи заклали основу для сучасних інтелектуальних систем навчання (ITS), які адаптуються до індивідуальних потреб студентів.

Адаптивні системи навчання. Ці системи, розроблені в 1950-х роках, адаптували навчальний контент на основі відповідей студентів. Програмовані інструкції Нормана Краудера та машина SAKI Гордона Паска є яскравими прикладами.

Комп’ютерне навчання. У 1960-х і 1970-х роках системи комп’ютерного навчання, такі як PLATO, надавали інтерактивні навчальні матеріали. Однак цим раннім системам бракувало персоналізації.

Інтелектуальні системи навчання. Моделі ITS імітують людське викладання, забезпечуючи персоналізований досвід навчання. Вони включають в себе моделі предметної області (предметні знання), педагогічні моделі (методи навчання) і моделі учнів (дані про учнів). ITS можуть функціонувати як інтелектуальні вчителі, учні, освітні інструменти або консультанти з питань політики, адаптуючись до індивідуальних потреб студентів і підвищуючи ефективність навчання.

Інтелектуальні системи навчання

Інтелектуальний аналіз навчальних даних (EDM). EDM використовує алгоритми машинного навчання для аналізу даних про студентів, прогнозування результатів навчання та надання персоналізованої підтримки. Це допомагає виявити сфери, де студентам потрібна додаткова допомога, підвищуючи загальну ефективність навчання.

Навчальна аналітика (LA). LA передбачає збір та аналіз даних про діяльність студентів для створення персоналізованого навчального процесу. Розуміючи поведінку учнів, LA може надати викладачам інформацію та адаптувати навчальний контент до індивідуальних потреб.

Роль роботів в освіті

Роботи на основі штучного інтелекту можуть допомагати або навіть замінювати вчителів у виконанні певних завдань, роблячи навчання більш персоналізованим і цікавим. Вони можуть підлаштовуватися під темп навчання кожного учня, підтримуючи його мотивацію та зосередженість.

Пілотне дослідження, проведене Університетом Криту, виявило змішані почуття серед викладачів щодо ШІ в освіті. Хоча 71,5% вчителів вважають, що мають загальні знання про ШІ, багато з них висловили занепокоєння щодо його соціальних наслідків і гарантій зайнятості. Однак 61,9% респондентів були оптимістично налаштовані щодо потенціалу ШІ в освіті.

Висновок

Дослідження підкреслює необхідність розробки всеосяжної педагогічної концепції для використання ШІ в освіті. Ця концепція повинна розставити пріоритети:

  1. Поінформоване та відповідальне використання ШІ, з акцентом на його соціальні та культурні наслідки.
  2. Відкритий діалог з освітянами, учнями та батьками про виклики та можливості штучного інтелекту.
  3. Підготовка вчителів до інтеграції людино-орієнтованого ШІ в їхню педагогічну практику, розвиток критичного мислення, співпраці та креативності.

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 0 / 5. Кількість голосів: 0

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

  1. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/36612 []

В категорії: