Що таке гештальт? Це питання часто задають. Воно підводить до наступного питання: “Ви маєте на увазі лише гештальт, гештальт-теорію, гештальт-психологію, гештальт-терапію, гештальт-підхід чи гештальт-принципи?” Можливо, відповідь буде “все разом”. Тож і відповімо ми також на все.

Що таке гештальт?

Гештальт — це фізична, біологічна або символічна конфігурація чи патерн елементів, настільки об’єднаних в єдине ціле, що його властивості не можуть бути визначені простим підсумовуванням його частин.1

У вільному перекладі німецьке слово “гештальт” означає “конфігурація” або “структура”. Воно вказує на те, як окремі компоненти структуровані нашим сприйняттям як психічне ціле. Ця структура дає наукове пояснення того, чому зміни в просторі, організації та часі можуть радикально трансформувати спосіб отримання та засвоєння інформації.2

Що таке гештальт-теорія

Як пояснив Макс Вертгеймер, виходячи зі своїх досліджень про сприйняття руху, гештальт-теорія — це про те, щоб бачити ефект цілої події, що не міститься в сумі частин.

Що таке гештальт-підхід

Гештальт-підхід виходить з того, що життя відбувається в теперішньому, а не в минулому чи майбутньому, і що коли ми зациклюємося на минулому або фантазуємо про майбутнє, ми не живемо повноцінно. Живучи теперішнім, ми здатні брати на себе відповідальність за наші відповіді та дії. Повна присутність тут і зараз дає нам більше наснаги, енергії та сміливості, щоб жити життям зараз.

Як сформувався гештальт-підхід?

Два основні філософські впливи гештальту — це кантівська епістемологія та феноменологічний метод Гуссерля.

І Кант, і Гуссерль прагнули зрозуміти людську свідомість і сприйняття світу, стверджуючи, що ці ментальні процеси не повністю опосередковані раціональним мисленням.

Аналогічно, дослідники гештальт-терапії Макс Вертгеймер, Курт Коффка і Вольфганг Келер помітили, що людський мозок має тенденцію автоматично організовувати та інтерпретувати візуальні дані шляхом групування.

Вони теоретично припустили, що завдяки цим “ментальним ярликам” сприйняття цілого відрізняється від суми окремих елементів.

Ціле відрізняється від суми його частин

Ця ідея про те, що ціле відрізняється від суми його частин — центральне положення гештальт психології — кинула виклик панівній на той час теорії структуралізму.

Структуралізм — це наукова школа, яка відстоювала думку, що психічні процеси слід розбивати на базові компоненти, щоб зосередитися на кожному з них окремо.

Структуралісти вважали, що складне сприйняття можна зрозуміти, визначивши примітивні відчуття, які воно викликає — наприклад, точки, з яких складається квадрат, або певні висоти в мелодії.

Гештальт, з іншого боку, пропонує протилежний шлях. Він стверджує, що ціле осягається ще до того, як мозок сприймає окремі частини — як тоді, коли, дивлячись на фотографію, ми бачимо зображення обличчя, а не ніс, два ока і форму підборіддя.

Тому, щоб зрозуміти суб’єктивну природу людського сприйняття, ми повинні вийти за межі окремих частин і зосередитися на цілому.

Що таке гештальт-психологія

Гештальт-психологія – це психологічна школа, що виникла на початку ХХ століття в Австрії та Німеччині як теорія сприйняття, що була запереченням основних принципів структуралізму. Гештальт-психологи підкреслюють, що організми сприймають цілі патерни або конфігурації, а не лише окремі компоненти. Гештальт-психологія була заснована на роботах Макса Вертгеймера, Вольфганга Келера та Курта Коффки.3

Відомі гештальт-психологи

Макс Вертгеймер

Макс Вертгеймер

Інавгураційною статтею гештальтпсихології стала стаття Макса Вертгеймера “Експериментальні дослідження сприйняття руху”, опублікована в 1912 році.

У цій статті Вертгеймер, який тоді працював в Інституті психології у Франкфурті-на-Майні, описав зорову ілюзію під назвою “видимий рух”.

Видимий рух — це відчуття руху, яке виникає при перегляді швидкої послідовності статичних зображень, як це буває в кіно або в книжках, що перегортаються.

Вертгеймер зрозумів, що сприйняття цілого (групи фігур у послідовності) радикально відрізняється від сприйняття його складових (кожного статичного зображення).

Вольфганг Келер

Вольфганг Келер

Вольфганг Келер особливо цікавився фізикою та природничими науками. Він ввів поняття психофізичного ізоморфізму — стверджуючи, що на те, як сприймається стимул, впливає загальний стан мозку під час його сприйняття4.

Він вважав, що органічні процеси мають тенденцію еволюціонувати до стану рівноваги — як мильні бульбашки, які починаються у різних формах, але завжди перетворюються на ідеальні сфери, оскільки це їхній мінімальний енергетичний стан.

Так само і людський мозок “сходиться” до мінімального енергетичного стану через процес спрощення сприйняття — механізм, який він назвав Праґнанц (Prägnanz), або преґнантність.5.

Курт Коффка

Kurt Koffka

Коффка сприяв розширенню застосування гештальт-терапії за межі візуального сприйняття. Він детально описав застосування гештальт-законів до таких тем, як рухові дії, навчання і пам’ять, особистість і суспільство.

Він також відіграв ключову роль у поширенні цієї теорії в Сполучених Штатах, куди він емігрував після приходу до влади нацизму в Німеччині.

Основні принципи

Принципи гештальту, або закони сприйняття, були формалізовані Вертгеймером у договорі, опублікованому в 1923 році, і далі розвинуті Келером, Коффкою та Мецгером.

Ці принципи ґрунтуються на природній схильності людини знаходити порядок у безладі — процесі, який відбувається в мозку, а не в органах чуття, таких як око. Згідно з Вертгеймером, мозок “осмислює” стимули, зафіксовані очима, дотримуючись передбачуваного набору принципів.

Мозок застосовує ці принципи для того, щоб люди могли сприймати однорідні форми, а не просто набори незв’язаних між собою зображень.

Хоча ці принципи діють у передбачуваний спосіб, насправді вони є ментальними ярликами для інтерпретації інформації. Як ярлики, вони іноді роблять помилки — і саме тому можуть призвести до неправильного сприйняття.

Закон Праґнанца (закон простоти)

 • Закон Прананца також називають “законом простоти” або “законом гарної фігури”. Він стверджує, що коли ми стикаємося з набором неоднозначних або складних об’єктів, людський мозок прагне зробити їх максимально простими.
 • “Хороша фігура” – це об’єкт або зображення, які легко сприймаються як єдине ціле.
 • Хорошим прикладом цього процесу є наше сприйняття олімпійського логотипу. Ми схильні бачити кола, що накладаються один на одного (простіша версія), а не серію вигнутих, з’єднаних між собою ліній.

Подібність

 • Цей закон говорить про те, що ми схильні групувати фігури, об’єкти або елементи дизайну, які мають певну схожість за кольором, формою, орієнтацією, текстурою або розміром.

Близькість

 • Закон близькості стверджує, що форми, об’єкти або елементи дизайну, розташовані поруч один з одним, мають тенденцію сприйматися як група.
 • І навпаки, випадково розташовані предмети сприймаються як ізольовані.
 • Цей принцип можна застосувати, щоб привернути увагу до ключових елементів у дизайні: чим ближче візуальні елементи розташовані один до одного, тим імовірніше, що вони будуть сприйматися як пов’язані між собою, а надто великий негативний простір між елементами слугує для їхньої ізоляції один від одного.

Спільна область

 • Цей закон припускає, що елементи, які розташовані в межах однієї замкненої області — наприклад, всередині кола або фігури — мають тенденцію сприйматися як такі, що належать до однієї групи.
 • Чітко окреслені межі між внутрішньою та зовнішньою частинами форми створюють сильніший зв’язок між елементами й можуть навіть перевершити закон близькості або подібності.

Безперервність

 • Цей закон стверджує, що форми, об’єкти або елементи дизайну, які розташовані таким чином, що нагадують лінії, криві або площини, будуть сприйматися як такі, а не як окремі елементи.
 • Ми сприймаємо елементи разом, щоб сформувати безперервний образ.

Замикання

 • Цей закон говорить про те, що людський мозок має природну тенденцію візуально закривати прогалини у формах, особливо при ідентифікації знайомих зображень.
 • Коли інформації бракує, ми зосереджуємося на тому, що є, і автоматично “заповнюємо” відсутні частини знайомими лініями, кольорами чи візерунками.
 • Після ідентифікації форми, навіть якщо з’являються додаткові прогалини, ми все одно прагнемо візуально завершити форму, щоб зробити її стабільною.
 • Культовий логотип IBM є одним із прикладів прикладного закриття – сині горизонтальні лінії розташовані у три стопки, які ми “закриваємо”, щоб сформувати форми літер.

  lohotyp IBM

Класичні принципи були розширені в різних напрямках. Наведені вище є одними з найпоширеніших, але є й інші, такі як принцип симетрії (симетричні компоненти мають тенденцію групуватися разом) та принцип спільної віри (елементи мають тенденцію сприйматися як згруповані разом, якщо вони рухаються разом).

Фігура-земля

Цей принцип показує, як ми виділяємо певні об’єкти як “фігуру”, а все інше стає фоном або “землею”. Наш мозок автоматично фокусується на важливих об’єктах, але це сприйняття може змінюватися в залежності від контексту. Наприклад, на одному зображенні можна побачити як кубок, так і людські обличчя, і наше сприйняття може переключатися між ними.

fihura ta zemlia

Також наше розуміння “фігури” та “землі” може залежати від наших очікувань та досвіду.

Що таке гештальт-терапія

Гештальт-терапія – це форма психотерапії, яка підкреслює особисту відповідальність і фокусується на досвіді людини в теперішньому моменті, відносинах між терапевтом і клієнтом, навколишньому середовищі та соціальному контексті життя людини, а також на саморегуляції, яку люди здійснюють в результаті своєї загальної ситуації. Вона була розроблена Фріцом Перлзом, Лорою Перлз і Полом Гудменом у 1940-1950-х роках.6

Гештальт-терапія — це популярна форма терапії, яка вплинула на світову культуру і суспільство. Це об’єднання різних теорій і технік, які протягом багатьох років збиралися і вдосконалювалися багатьма людьми, особливо її засновником Фріцом Перлзом.

Хоча таку терапію часто вважають “маргінальною терапією”, вона може бути застосована в різних умовах, від клініки до роздягальні та залу засідань.

Визначення гештальт-терапії

Гештальт-терапія — це об’ємне поняття, яке важко визначити й ще важче зрозуміти. Почнемо з визначення Чарльза Боумена, науковця і практика цієї терапії. Ми наведемо повне визначення, а потім розділимо його на частини:

Гештальт-терапія — це процесуальна психотерапія, метою якої є покращення контактів людини у спільноті та з навколишнім середовищем загалом. Ця мета досягається через усвідомлений, спонтанний і автентичний діалог між клієнтом і терапевтом. Усвідомлення відмінностей і подібностей заохочується, в той час, як переривання контакту досліджуються в теперішніх терапевтичних відносинах.

Давайте розділимо це на три складові:

Це процесуальна психотерапія, метою якої є покращення контакту в спільноті та з навколишнім середовищем загалом. Процесуальна психотерапія — це психотерапія, яка фокусується на процесі, а не на окремих подіях. Це означає, що гештальт-терапевтів більше цікавить процес в цілому, а не окремі події чи переживання.

Ця мета досягається через усвідомлений, спонтанний і автентичний діалог між клієнтом і терапевтом. Гештальтисти використовують реляційну, “тут-і-тепер” структуру, що означає, що вони надають перевагу поточній взаємодії з клієнтом, а не історії та минулому досвіду.

І наостанок: Усвідомлення відмінностей і подібностей заохочується, в той час, як переривання контакту досліджуються в теперішніх терапевтичних відносинах. Гештальт-терапія спирається на діалектичне мислення і поляризацію, щоб допомогти клієнту досягти балансу, рівноваги, контакту і здоров’я.

Гештальт-терапія має багато запозичень з психоаналізу, екзистенціальної філософії, дзен-буддизму, даосизму тощо. Це об’єднання різних теоретичних ідей, упакованих для надання пацієнтам у традиційній психоаналітичній терапевтичній ситуації, а також включає елементи з більш маргінальних напрямків психології, таких як психодрама та рольові ігри.

Техніка порожнього стільця

Гештальт-терапія зосереджена на цілісності та роботі з минулим у теперішньому.

Те, що є в нашій свідомості, але не завершене, називається “незавершеним гештальтом” (або “незакритим”). Через нашу природну схильність до створення цілісної “картини”, незавершені справи чи проблеми можуть бути значним витоком енергії, а також блокувати майбутній розвиток.

Найпопулярніша і найвідоміша техніка в цій терапії — техніка порожнього стільця або діалог порожнього стільця — є методом вирішення незавершених гештальтів у терапевтичному кабінеті.

Незавершені гештальти часто є результатом невиражених емоцій, наприклад, непережитої втрати, та/або незадоволених потреб, наприклад, невисловлених образ у стосунках.

Читайте також: Як безпечно виражати почуття та емоції: 23 поради

Згодом ці невисловлені почуття можуть не мати відповідного виходу або ж їх продовжують уникати через сором чи страх бути вразливими. Більшість людей схильні уникати цих болючих почуттів замість того, щоб робити те, що необхідно для змін7.

Техніка порожнього стільця (ТПС) — це спосіб перенести невиражені емоції та незадоволені потреби в “тут і тепер”. Терапевт ставить перед клієнтом два стільці, один з яких залишається порожнім. Клієнт сідає на один стілець, а на вільному стільці уявляє близьку людину, з якою у нього є незавершені справи.

Потім клієнту дають інструкції й допомагають сказати те, що залишилося недомовленим, уявній близькій людині. Іноді клієнт міняється стільцями й розмовляє сам з собою так, ніби він є цією іншою людиною. Через цей діалог минулі емоції клієнта переносяться в теперішнє. Потім вони опрацьовуються з терапевтом.

Цю техніку можна застосовувати як у стосунках, що тривають, так і в стосунках, які закінчилися. Мета роботи — допомогти клієнту змінити своє самосприйняття. Клієнти, які проходять ТПС, можуть перейти від сприйняття себе як слабких жертв до сильних і самодостатніх особистостей.

Фредерік Перлз демонструє свої підходи у терапії на ТВ шоу в 1965 році

Критика

Значна частина критики в літературі зосереджена на Фріці Перлзі, видатному засновнику гештальт-терапії. Перлз був сильною особистістю і залишив глибокий особистий відбиток на терапії, яку він розробив. Але, його власні обмеження могли обмежити й терапію.

Одне з критичних зауважень щодо роботи Перлза з поширення своїх ідей серед неспеціалістів полягає в тому, що він зосередився на конкретних техніках, які він міг продемонструвати на плівці або під час живих демонстрацій.

Ці демонстрації піднесли Перлза до статусу гуру, а також заохотили практиків застосовувати його техніки, не розуміючи основної теорії гештальт-терапії.

Інша критика полягає в тому, що він зосереджувався суто на досвіді клієнта, залишаючи себе поза діалогом, уникаючи особистих запитань, переадресовуючи їх клієнту. Сучасні терапевти переглянули цей аспект, привносячи більше себе в кімнату і відповідаючи на запитання своїх клієнтів, коли це може мати терапевтичну цінність.

Перлз також наголошував на важливості досвіду, але в той самий час нехтував минулим клієнта і зосереджував роботу виключно на теперішньому. Він також наголошував на принципі “бути справжнім собою”, але в терапії покладався на відтворення та рольові ігри, які сам суворо контролював.

Гештальт-терапія пропагує певний спосіб життя, і терапевти повинні розуміти, що заохочення такої поведінки й цінностей у своїх клієнтів може не відповідати їхнім власним інтересам.

Гештальт-терапевти довгий час жили в тіні Перлза. Новим терапевтам було б краще вивчати теорію і практикувати, не намагаючись імітувати стиль Перлза, просуваючись вперед і змінюючи терапію так, щоб вона краще відповідала їхнім методам і потребам їхніх клієнтів.

Щоб практикувати цю терапію ефективно і цілісно, а не як розрізнений набір технік і швидких рішень, дуже важливо добре розуміти основну теорію, а також історичні передумови, на яких вона ґрунтується.

Інші застосування

Гештальт-психологія та закони сприйняття вплинули на дослідження в багатьох дисциплінах, зокрема в лінгвістиці, дизайні, архітектурі та візуальній комунікації.

Психотерапія не єдина сфера, де широко застосовується гештальт-теорія. Ось деякі інші приклади її застосування:

В дизайні

Професор і фахівець з дизайну Ґреґґ Берріман у своїй книзі “Нотатки про графічний дизайн і візуальну комунікацію” (1979) зазначив, що “гештальт-перцептивні фактори будують візуальну систему координат, яка може забезпечити дизайнеру надійну психологічну основу для просторової організації графічної інформації”.

По суті, гештальт забезпечив рамки розуміння, на основі яких дизайнери можуть приймати рішення.

Ця теорія приваблювала художників і дизайнерів тим, що вона намагалася пояснити “пошук закономірностей” у людській поведінці.

Гештальт-закони забезпечили наукове обґрунтування композиційної структури й були використані дизайнерами в середині ХХ століття для пояснення та вдосконалення візуальної роботи.

Вони особливо корисні при створенні плакатів, журналів, логотипів і білбордів у змістовний і організований спосіб. Зовсім недавно їх також почали застосовувати до дизайну веб-сайтів, користувацьких інтерфейсів та цифрового досвіду.

В розробці продукту

Форма продукту та інші атрибути сприйняття, такі як колір і текстура, мають вирішальне значення для прийняття рішення про покупку.

У розробці продукту застосовуються закони, які враховують, як цільовий клієнт сприйматиме кінцевий продукт.

В освіті й навчанні

У сфері освіти гештальт-теорія була застосована як реакція на біхевіоризм, який зводив досвід до простих рефлексій “стимул-реакція”.

Припускалось, що учні повинні сприймати навчальну мету в цілому, а потім виявляти зв’язки між частинами й цілим. Це означало, що вчителі повинні надати основну структуру уроку як організовану й осмислену структуру, а потім заглиблюватися в деталі.

Це допоможе учням зрозуміти зв’язок між змістом і загальною метою уроку.

Методологія проблемного навчання також виникла на основі принципів гештальт-терапії.

Коли учні бачать проблему в цілому, вони можуть “осмислити” її, перш ніж вдатися до інтроспективного мислення, щоб проаналізувати зв’язок між елементами й виробити самостійні рішення.

В маркетингу

Гештальт-принципи застосовуються до дизайну реклами, упаковки і навіть фізичних магазинів.

Дослідники, які вивчали, як споживачі формують загальне враження про об’єкти споживання, виявили, що вони зазвичай інтегрують візуальну інформацію з власною оцінкою конкретних характеристик8.

Більш сучасні програми також аналізують, як споживче сприйняття поширюється на середовище онлайн-покупок. Таким чином, фундаментальні закони гештальту застосовуються до архітектури сайту та візуального впливу.

Спадщина гештальту

Більшість психологів вважають, що гештальт-школа, як теоретична область дослідження, померла разом зі своїми батьками-засновниками в 1940-х роках. Дві основні причини могли сприяти цьому занепаду.

Перша причина — це інституційні та особисті обмеження: після від’їзду з Німеччини Ветгеймер, Коффка і Келер отримали посади, на яких вони могли проводити дослідження, але не могли готувати докторів філософії.

Водночас більшість студентів і дослідників, які залишилися в Німеччині, розширили сферу своїх досліджень, вийшовши за межі даної тематики.

Другою причиною занепаду гештальт-психології стали емпіричні дані, що руйнували теорію електричного поля Келера, яка намагалася пояснити роботу мозку.

У 1960-х роках з’явилися нейронаука та когнітивна наука, які стали сильнішими основами для пояснення функціонування мозку.

Проте, майже всі студенти-психологи можуть розраховувати на те, що знайдуть у своїх підручниках принаймні один розділ, присвячений гештальт-психології.

Так само фундаментальні питання про суб’єктивну природу сприйняття та усвідомлення все ще розглядаються в сучасних наукових дослідженнях — з перевагами розрахунку на передові методи, які були недоступні для гештальтистів у першій половині XX століття9.

Підсумок

Гештальт-терапія — це захоплююча та універсальна терапія, яка розвивалася протягом багатьох років. За цією терапією стоїть динамічна історія, і її не слід скидати з рахунків практикам, коучам або терапевтам, які приймають рішення щодо своєї орієнтації.

Гештальт-психологія також має привабливість для неспеціалістів, які вважають, що такий спосіб життя відповідає їхнім цінностям.

Вивчаючи цю терапію, важливо зосередитися на теорії, що лежить в її основі, незважаючи на харизму її засновника Фріца Перлза. Роботи Перлза є повчальними й життєво важливими для розуміння розвитку гештальт-терапії.

Якщо ви зацікавлені в практиці гештальт-терапії (як клієнт чи як терапевт), знайдіть час, щоб вивчити історію та теорію, а потім зробіть її своєю власною.

Крім того, ця теорія активно виходить за межі особистісної психології. Чи не частіше про гештальт зараз можна почути від UX дизайнерів та маркетологів. Можливо ми ще побачимо бурхливий розвиток цієї дисципліни в цьому напрямку.

За матеріалами simplypsychology.org та positivepsychology.com

Перевірено та адаптовано редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 4

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://www.gestaltcleveland.org/what-is-gestalt []
 2. https://www.simplypsychology.org/what-is-gestalt-psychology.html []
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_psychology []
 4. Shelvock, M. T. (2016). Gestalt theory and mixing audio. Innovation in Music II []
 5. https://www.jstor.org/stable/24997014 []
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_therapy []
 7. Perls, F. S. (1969). Gestalt therapy verbatim. []
 8. Zimmer, M. R., & Golden, L. L. (1988). Impressions of retail stores: A content analysis of consume. []
 9. http://dx.doi.org/10.1037/a0029333 []

В категорії:

З тегом: