Психологія — це настільки широка сфера, що передати її глибину і широту може бути складно. Як результат, виникла низка унікальних і самобутніх галузей психології, кожна з яких займається конкретними психологічними напрямками у вивченні свідомості, мозку та поведінки.

Основні напрямки психології

 1. Аномальна психологія
 2. Поведінкова психологія
 3. Біопсихологія
 4. Клінічна психологія
 5. Когнітивна психологія
 6. Порівняльна психологія
 7. Консультативна психологія
 8. Крос-культурна психологія
 9. Психологія розвитку
 10. Педагогічна психологія
 11. Експериментальна психологія
 12. Судова психологія
 13. Психологія здоров’я
 14. Індустріально-організаційна психологія
 15. Психологія особистості
 16. Шкільна психологія
 17. Соціальна психологія
 18. Спортивна психологія
 19. Гуманістична психологія
 20. Позитивна психологія
 21. Еволюційна психологія

Розуміння того, що представляють ці підтеми, може допомогти вам вирішити, де можуть лежати ваші інтереси для навчання, вибору спеціаліста для терапії чи просто для самовдосконалення. Ось більше інформації про ці основні види психології.

Огляд основних галузей психології

Кожна з цих галузей психології розглядає питання і проблеми під різним кутом зору. Хоча кожна з них має свій власний фокус, вони все ж мають спільну мету – вивчати і пояснювати людське мислення і поведінку.

Оскільки людська поведінка дуже різноманітна, кількість підгалузей у психології постійно зростає і розвивається. Деякі з цих підгалузей міцно закріпилися як сфери інтересів, і багато коледжів та університетів пропонують курси та дипломні програми з цих тем.

Кожен вид психології являє собою певну область досліджень, зосереджену на конкретній темі. Часто психологи спеціалізуються на одному з них як на кар’єрі. Нижче наведені лише деякі з основних галузей психології. Для роботи в багатьох з них необхідна вища освіта в цій конкретній галузі.

2 основні напрямки психології

Психологію можна умовно розділити на дві основні галузі:

 1. Дослідження, яке має на меті розширити нашу базу знань
  2. Практика, за допомогою якої наші знання застосовуються для розв’язання проблем у реальному світі.

Аномальна психологія

Аномальна психологія вивчає психопатологію та аномальну поведінку. Вона передбачає вивчення емоційних, мисленнєвих та поведінкових патернів людей з метою виявлення, розуміння та потенційного розв’язання будь-яких проблем, які можуть негативно впливати на життя людини.

Фахівці з психічного здоров’я в цій галузі психології оцінюють, діагностують і лікують широкий спектр психологічних розладів, включаючи тривогу і депресію.

Консультанти, клінічні психологи та психотерапевти часто працюють безпосередньо в цій галузі.

Поведінкова психологія

Поведінкова психологія, також відома як біхевіоризм — це теорія навчання, заснована на ідеї, що всі форми поведінки набуваються через обумовленість.

Поведінкові стратегії, такі як класичне обумовлювання та оперантне обумовлювання, часто використовуються для навчання або модифікації поведінки.

Обумовленість — зв’язок між подразником та реакцією на нього.

Оперантне обумовлювання — процес формування певної поведінки шляхом нагородження або покарання.

Класичне обумовлювання — процес формування нової реакції на певний подразник, який раніше не викликав такої реакції, шляхом співвідношення його з іншим подразником, який вже викликає певну реакцію.

Наприклад, вчитель може використовувати систему винагород, щоб навчити учнів поводитися під час уроку. Якщо учні поводяться добре, вони отримують золоті зірочки, які потім можна обміняти на якісь особливі привілеї.

Хоча цей тип психології домінував у першій половині двадцятого століття, у 1950-х роках він став менш помітним. Однак поведінкові техніки залишаються основою терапії, освіти та багатьох інших сфер.

Біопсихологія

Біопсихологія – це психологічний напрям, що вивчає, як мозок, нейрони та нервова система впливають на думки, почуття та поведінку людини. Ця галузь спирається на багато різних дисциплін, включаючи базову психологію, когнітивну психологію, експериментальну психологію, біологію, фізіологію та нейронауки.

Люди, які працюють у цій галузі психології, часто вивчають, як черепно-мозкові травми та захворювання мозку впливають на поведінку людини.

Біопсихологію також іноді називають фізіологічною психологією, поведінковою нейронаукою або психобіологією.1 Отже, якщо ви зацікавлені у вивченні цієї галузі психології, можливо, вам варто пошукати курси, програми або книги з цими назвами.

Клінічна психологія

Клінічна психологія – це галузь психології, що займається оцінкою та лікуванням психічних захворювань, аномальної поведінки та психічних розладів. Клініцисти часто працюють у приватній практиці, але багато хто також працює в громадських центрах або в університетах і коледжах.

Ви навіть можете знайти фахівців з клінічної психології в лікарнях і клініках психічного здоров’я. У цих організаціях вони часто працюють у складі команди, до якої можуть входити лікарі, психіатри та інші фахівці в галузі психічного здоров’я.

Когнітивна психологія

Когнітивна психологія — це область психології, яка фокусується на внутрішніх психічних станах. Ця галузь продовжує розвиватися з моменту свого виникнення в 1960-х роках і зосереджена на науці про те, як люди думають, навчаються і запам’ятовують.

Фахівці, які працюють у цій галузі психології, зазвичай вивчають когнітивні функції, такі як сприйняття, мотивація, емоції, мова, навчання, пам’ять, увага, прийняття рішень і розв’язання проблем.

Когнітивні психологи часто використовують інформаційно-обробну модель для опису того, як працює розум, припускаючи, що мозок зберігає й обробляє інформацію подібно до комп’ютера.

Порівняльна психологія

Порівняльна психологія – це розділ психології, що займається вивченням поведінки тварин. Це важливо, оскільки вивчення поведінки тварин може призвести до глибшого і ширшого розуміння людської психології.

Цей підвид психології бере свій початок у роботах таких дослідників, як Чарльз Дарвін і Джордж Романіс, і перетворився на дуже мультидисциплінарний предмет. Окрім психологів, свій внесок у цю галузь вносять біологи, антропологи, екологи, генетики та деякі інші фахівці.

Консультативна психологія

Консультативна психологія — одна з найбільших галузей психології. Вона зосереджена на лікуванні клієнтів у стані психічного розладу, які можуть відчувати найрізноманітніші психологічні симптоми.

Товариство консультативної психології пояснює, що фахівці, які працюють у цій галузі психології, можуть покращити міжособистісне функціонування своїх клієнтів протягом усього життя. Вони роблять це, покращуючи соціальне та емоційне здоров’я клієнта, а також розв’язуючи проблеми, пов’язані зі здоров’ям, роботою, сім’єю, шлюбом тощо.

Кроскультурна психологія

Кроскультурна психологія — це галузь психології, яка вивчає, як культурні фактори впливають на поведінку людини. Наприклад, вона може включати вивчення відмінностей між колективною та індивідуалістичною культурами. Кроскультурні психологи можуть також вивчати, як культури відрізняються з точки зору емоцій, особистості чи розвитку дитини.

Міжнародна асоціація кроскультурної психології (IACCP) була створена в 1972 році. З того часу ця галузь психології продовжує зростати й розвиватися, і все більше психологів досліджують, як поведінка відрізняється в різних культурах світу.

Вікова психологія

Вікова психологія фокусується на тому, як люди змінюються і розвиваються протягом життя. Ця галузь психології прагне зрозуміти й пояснити, як і чому люди змінюються. Вікові психологи вивчають фізичний розвиток, інтелектуальний розвиток, емоційні зміни, соціальне зростання та зміни сприйняття, які відбуваються протягом життя.

Ці психологи можуть спеціалізуватися на розвитку немовлят, дітей, підлітків або геріатричному розвитку, тоді як інші можуть вивчати наслідки затримок розвитку.

Геріатричний розвиток — процес старіння, що впливає на психічні та фізичні функції людини.

Ця галузь психології охоплює величезний спектр тем, починаючи від пренатального розвитку і закінчуючи хворобою Альцгеймера.

Педагогічна психологія

Освітня психологія — це галузь психології, що займається школами, психологією викладання, освітніми питаннями та проблемами студентів. Педагогічні психологи часто вивчають, як студенти навчаються. Вони також можуть працювати безпосередньо з учнями, батьками, вчителями та адміністрацією, щоб покращити результати навчання.

Фахівці в цій галузі психології іноді вивчають, як різні змінні впливають на окремих учнів. Вони також можуть вивчати проблеми з навчанням, обдарованість та навчальний процес.

Експериментальна психологія

Експериментальна психологія – це галузь психології, яка використовує наукові методи для дослідження мозку та поведінки. Багато з цих методів також використовуються в інших галузях психології для вивчення всього, від дитячого розвитку до соціальних питань.

Цей тип психології часто розглядається як окрема підгалузь, але експериментальні техніки й методи широко використовуються в кожній галузі. Деякі з використовуваних методів включають експерименти, кореляційні дослідження, дослідження окремих справ та натуралістичне спостереження.

Психологи-експериментатори працюють у найрізноманітніших установах, включаючи коледжі, університети, дослідницькі центри, урядові установи та приватні компанії. Вони використовують науковий метод для вивчення різних видів людської поведінки та психологічних явищ.

Судова психологія

Судова психологія займається питаннями, пов’язаними з психологією і правом. Ті, хто працює в цій галузі, застосовують психологічні принципи до юридичних питань. Це може включати вивчення злочинної поведінки та лікування або безпосередню роботу в судовій системі.

Судові психологи виконують найрізноманітніші обов’язки, включаючи надання свідчень у судових справах, оцінку дітей у випадках підозри в жорстокому поводженні з ними, підготовку дітей до надання свідчень і оцінку психічного стану підозрюваних у скоєнні злочинів.

У багатьох випадках люди, які працюють у сфері судової психології, не обов’язково є “судовими психологами”. Це можуть бути клінічні психологи, шкільні психологи, неврологи або консультанти, які використовують свій психологічний досвід для надання свідчень, аналізу або рекомендацій у судових або кримінальних справах.

Психологія здоров’я

Психологія здоров’я (яку також іноді називають медичною психологією або поведінковою медициною) зосереджується на тому, як біологія, психологія, поведінка і соціальні фактори впливають на здоров’я і хворобу. Ця галузь психології передбачає зміцнення здоров’я в найрізноманітніших сферах, а також профілактику та лікування хвороб і недуг.

Психологи здоров’я часто займаються питаннями, пов’язаними зі здоров’ям, такими як контроль ваги, відмова від куріння, управління стресом і харчування. Вони також можуть досліджувати, як люди справляються з хворобами, допомагаючи пацієнтам навчитися більш ефективним стратегіям подолання.

Деякі фахівці в цій галузі психології допомагають розробляти програми профілактики захворювань та інформування громадськості, а інші працюють в уряді над вдосконаленням політики в галузі охорони здоров’я.

Індустріально-організаційна психологія

Індустріально-організаційна психологія застосовує психологічні принципи до проблем на робочому місці. Ця психологічна галузь, яку іноді називають психологією вводу/виводу, прагне підвищити продуктивність та ефективність на робочому місці, одночасно максимізуючи добробут працівників. Вона охоплює так звані людські фактори.

Психологія людських факторів зосереджується на людських помилках, дизайні продукту, ергономіці, людських здібностях і взаємодії людини з комп’ютером. Її мета — покращити взаємодію людей з продуктами та машинами. Це може включати допомогу в розробці продуктів, призначених для мінімізації травматизму, або створення робочих місць, які сприяють більшій ефективності та безпеці.

Дослідження в галузі психології вводу/виводу відомі як прикладні, оскільки вони спрямовані на розв’язання реальних проблем. Такі психологи вивчають такі теми, як сосунки та поведінка працівників, організаційні процеси та лідерство.

Психологія особистості

Психологія особистості — це галузь психології, яка фокусується на вивченні моделей мислення, почуттів і поведінки, які роблять кожну людину унікальною. Класичні теорії особистості включають психоаналітичну теорію особистості Фрейда та теорію психосоціального розвитку Еріксона.

Психологи цієї галузі можуть вивчати, як різні фактори (такі як генетика, виховання та соціальний досвід) впливають на розвиток і зміну особистості. Вони також можуть брати участь у створенні та проведенні особистісних тестів.

Шкільна психологія

Шкільна психологія — це вид психології, який передбачає роботу в школах, щоб допомогти дітям впоратися з академічними, емоційними та соціальними проблемами. Шкільні психологи також співпрацюють з учителями, учнями та батьками, щоб допомогти створити здорове навчальне середовище.

Більшість шкільних психологів працюють у початкових і середніх школах, але їх також можна знайти в приватних клініках, лікарнях, державних установах та університетах. Деякі займаються приватною практикою і працюють консультантами.

Соціальна психологія

Соціальна психологія прагне зрозуміти і пояснити соціальну поведінку. Вона розглядає різноманітні теми, включаючи групову поведінку, соціальну взаємодію і сприйняття, лідерство, невербальну комунікацію і соціальний вплив на прийняття рішень.

Соціальні впливи на поведінку є основним інтересом соціальної психології, але ці типи психологів також зосереджені на тому, як люди сприймають і взаємодіють з іншими. Ця галузь психології також включає такі теми, як конформність, агресія та упередження.

Спортивна психологія

Спортивна психологія вивчає, як психологія впливає на спорт, спортивні результати, фізичні вправи та фізичну активність. Люди можуть працювати зі спортивним психологом, щоб покращити свою концентрацію, розвинути психологічну стійкість, підвищити мотивацію або зменшити тривожність, пов’язану зі спортом.

Деякі спортивні психологи працюють з професійними спортсменами, такими як професійні гравці та провідні олімпійці. Інші використовують фізичні вправи та спорт для покращення здоров’я та добробуту людей, які не є спортсменами, протягом усього їхнього життя.

Гуманістична психологія

Гуманістична психологія ґрунтується на вивченні сильних сторін людини й того, які психотерапевтичні методи можуть допомогти людині краще функціонувати або “жити найкращим життям”. Заснована на вченні та теоріях Абрахама Маслоу, ця галузь вирішила “зосередитися на позитиві” і розглядати людей як добрих за своєю суттю. Консультування та терапія є основним напрямком у цій галузі, і люди, які вивчають її, часто працюють терапевтами або соціальними працівниками. Цей напрям психології іноді критикують за те, що він значною мірою покладається на суб’єктивний досвід людей, що ускладнює збір і реєстрацію доказів у традиційний науковий спосіб.

Позитивна психологія

Термін “позитивна психологія” вперше був запропонований Мартіном Е.П. Селігманом, доктором філософії, колишнім президентом Американської психологічної асоціації, і Міхалі Чіксентміхалі, доктором філософії, професором психології в Клермонтському університеті в Каліфорнії. Д-р Селігман і д-р Чіксентміхалі вважали, що сучасна психологія занадто зосереджена на лікуванні психічних захворювань, а не на просуванні здорових психічних станів; їхньою метою було створити галузь, яка б зосереджувалася на тому, як сильні сторони та чесноти людей можуть покращити їхній добробут.

Хоча позитивна психологія та психологи, які її пропагують, часто висвітлюються в популярних ЗМІ, критики вказують на брак переконливих доказів того, що позитивний світогляд пов’язаний з покращенням стану здоров’я. Як зазначається в статті Американської психологічної асоціації, скептики побоюються, що люди з такими захворюваннями, як рак або депресія, можуть звинувачувати себе у відсутності “правильного” мислення, якщо їм не стане краще. Один мета-аналіз, в якому було проведено ретельний аналіз багатьох досліджень, свідчить про те, що переваги позитивної психології часто перебільшуються.

Еволюційна психологія

Ця галузь розглядає людську поведінку, думки й почуття через призму того, як люди повинні були еволюціонувати й адаптуватися, щоб вижити протягом тривалого часу; те, як ми конкуруємо, спілкуємося і співпрацюємо, можна пояснити нашим основним прагненням вижити та передати наші гени. Ця спеціальність виникла наприкінці 1980-х років як синтез результатів досліджень у кількох галузях, включаючи етологію (наукове вивчення поведінки тварин), когнітивну психологію, еволюційну біологію, антропологію та соціальну психологію. Робота в галузі еволюційної психології може варіюватися від роботи в музеях чи зоопарках, управління ресурсами, наукових досліджень до професорської діяльності.

Підсумок

Психологія постійно розвивається, і в ній продовжують з’являтися нові галузі та напрямки. Важливо пам’ятати, що жодна галузь психології не є важливішою або кращою за іншу. Кожна галузь робить свій внесок у наше розуміння багатьох різних психологічних факторів, які впливають на те, ким ми є, як ми поводимося і як ми думаємо.

Проводячи дослідження та розробляючи нові застосування психологічних знань, фахівці, що працюють у всіх психологічних галузях, можуть допомогти людям краще зрозуміти себе, протистояти проблемам, з якими вони можуть зіткнутися, і жити кращим життям.

Автор статті на verywellmind.com – Кендра Черрі, магістр психології, автор книги “The Everything Psychology Book”. Медична рецензія — Девід Сасман, доктор медичних наук, ліцензований клінічний психолог.

Джерела

 1. Miller GA. Mistreating Psychology in the Decades of the BrainPerspect Psychol Sci. 2010;5(6):716-43. doi:10.1177/1745691610388774
 2. What Is Psychology? A Guide to the Study of the Human Mind and Behavior

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 17

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

В категорії:

З тегом: