Розуміння механіки розуму

Когнітивна психологія — це галузь психології, яка заглиблюється в незліченні процеси, що відбуваються в нашому мозку, такі як процеси сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, мови, вирішення проблем і навчання. По суті, мова йде про розуміння того, як люди обробляють інформацію, і як функціонує людський мозок. Ці знання є важливими для психологів, особливо коли йдеться про допомогу людям, які стикаються з психологічними проблемами.1

У цій статті розглянемо сутність когнітивної психології, простежимо її історичне коріння та висвітлимо найсучасніші дослідження, які зараз формують цю галузь. Також розглянемо, як напрацювання когнітивної психології застосовуються в реальних ситуаціях.

Підсумовуючи, можна сказати, що знання, отримані з когнітивної психології, покращують наше розуміння тонкощів людського мислення, включаючи механізми, що стоять за набуттям і збереженням спогадів. Озброєні цим розумінням, психологи мають більше можливостей для розробки інноваційних методів допомоги тим, хто відчуває когнітивні труднощі.

Основні напрямки когнітивної психології

Когнітивні психологи вивчають низку питань, що стосуються того, як ми мислимо, зокрема:

 • Увага. Це наша здатність зосереджуватися на певних частинах інформації в нашому оточенні, ігноруючи ті, що не мають відношення до справи.
 • Поведінка на основі вибору. Це дії, які ми здійснюємо в результаті вибору між різними варіантами.
 • Прийняття рішень. Процес, через який ми проходимо, щоб зробити вибір.
 • Забування. Способи, за допомогою яких ми втрачаємо або відкидаємо інформацію з плином часу.
 • Обробка інформації. Як ми сприймаємо, аналізуємо та осмислюємо інформацію.
 • Засвоєння мови. Процес, за допомогою якого ми вчимося розуміти, спілкуватися і конструювати мову, включаючи читання, письмо і говоріння.
 • Пам’ять. Як ми зберігаємо і пригадуємо інформацію та досвід.
 • Вирішення проблем. Як ми визначаємо та вирішуємо проблеми.
 • Сприйняття мови. Наша здатність інтерпретувати та розуміти мову інших людей.
 • Візуальне сприйняття. Метод, за допомогою якого ми інтерпретуємо та орієнтуємося у візуальному світі навколо нас.

Становлення когнітивної психології

Когнітивна психологія, хоча і є новою галуззю в цій сфері, швидко перетворилася на центральну і широко досліджувану галузь. Її піднесення відбулося з 1950-х до 1970-х років.

До цього періоду в психологічних колах панував біхевіоризм. Ця точка зору стверджувала, що будь-яка поведінка набувається через взаємодію з навколишнім середовищем, наголошуючи на спостереженні за поведінкою, а не на дослідженні психічних процесів.2 Однак зміна парадигми відбулася, коли зросла зацікавленість у розумінні внутрішніх процесів, які впливають на поведінку, а не лише на самі дії, які можна спостерігати.

Цю ключову зміну часто називають когнітивною революцією. Це був час, позначений бурхливими дослідженнями пам’яті, уваги та засвоєння мови.

Термін “когнітивна психологія” був введений у 1967 році Ульріхом Найссером, який визначив її як дослідження процесів, пов’язаних зі сприйняттям, перетворенням, збереженням і пошуком інформації.3

Загалом, популярність когнітивної психології зросла після 1950-х років, каталізатором чого став перехід від біхевіористських до когнітивних перспектив у психологічних дослідженнях.

Розвиток когнітивної психології

Когнітивна психологія охоплює широкий і різноманітний ландшафт, перетинаючись з багатьма аспектами повсякденного життя. Практичні результати досліджень у цій галузі різноманітні: від допомоги при розладах пам’яті до вдосконалення освітніх підходів, що сприяють кращому засвоєнню знань.

Сьогодні дослідження в галузі когнітивної психології відіграють важливу роль у формуванні того, як фахівці справляються з психічними захворюваннями, травмами мозку та дегенеративними нейронними станами.

Внесок когнітивних психологів був ключовим у вдосконаленні методів оцінки людського інтелекту, інноваційних рішень проблем, пов’язаних з пам’яттю, та розгадці складнощів функціонування мозку. Ці досягнення відіграють вирішальну роль в еволюції методів лікування когнітивних порушень.

Як галузь, що постійно розвивається, когнітивна психологія продовжує збагачувати наше розуміння значного впливу психічних процесів на наше здоров’я та повсякденне життя.

Таким чином, дослідження в галузі когнітивної психології поглибили наше розуміння еволюції когнітивних процесів від дитинства до дорослого віку і розширили наше розуміння того, як мозок перетворює сенсорну інформацію на сприйняття, тим самим сприяючи нашому повсякденному досвіду і загальному стану здоров’я.

Застосування когнітивних знань до психічного здоров’я

Когнітивна психологія виходить за межі теоретичного розуміння, глибоко впливаючи на практику психічного здоров’я. До 1970-х років лікування часто схилялося до психоаналітичних, поведінкових та гуманістичних методів. Однак когнітивна революція перефокусувала увагу на те, як люди обробляють інформацію та роль мисленнєвих патернів у психологічних проблемах. Цей зсув призвів до появи нових стратегій лікування цілої низки психічних розладів, зокрема депресії, тривоги та фобій.

Когнітивні методи лікування, такі як когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та раціонально-емотивна поведінкова терапія (РЕПТ), зосереджені на виявленні та зміні думок, що лежать в основі психологічного дистресу.4

КПТ, наприклад, допомагає людям розпізнавати та змінювати ірраціональні або неадаптивні переконання, наближаючи їхні розумові процеси до реальності, щоб сприяти формуванню здорових перспектив.

Якщо ви відчуваєте симптоми, які можна полегшити за допомогою когнітивних методів, зверніться до психолога, який володіє цими методами.

Такі фахівці не завжди можуть називатися когнітивними психологами; вони можуть бути психіатрами, клінічними психологами або психологами-консультантами. Тим не менш, їхні терапевтичні підходи часто ґрунтуються на принципах когнітивної психології.

Кар’єра у когнітивній психології

Когнітивні психологи часто працюють в академічних установах, таких як університети, де вони присвячують себе дослідженням. Деякі обирають більш клінічний шлях, надаючи безпосередню підтримку людям, які стикаються з проблемами психічних процесів. Ці клінічні фахівці працюють у різних установах, включаючи лікарні, клініки психічного здоров’я та приватну практику.

Дослідники в цій галузі можуть зосередитися на конкретній сфері, наприклад, на пам’яті. Водночас інші можуть спрямовувати свій досвід на когнітивні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, такі як дегенеративні розлади мозку або травми мозку.

Методи лікування, розроблені когнітивною психологією, спрямовані на те, щоб допомогти людям перейти від негативного мислення до більш позитивного та реалістичного. Когнітивні психологи відіграють життєво важливу роль, допомагаючи людям впоратися з цими проблемами, а іноді навіть подолати їх.

Ось кілька причин, чому варто звернутися до когнітивного психолога:

 • Погіршення когнітивних функцій, пов’язане з хворобою Альцгеймера, деменцією або загальною втратою пам’яті.
 • Потреба в допомозі при лікуванні черепно-мозкової травми.
 • Психічні розлади.
 • Труднощі у навчанні.
 • Труднощі сприйняття або сенсорні труднощі.
 • Мовленнєві розлади.

Чим когнітивна психологія відрізняється від інших галузей психології

На відміну від поведінкової психології та деяких інших галузей, які зосереджуються на спостережуваних діях, когнітивна психологія зосереджується на внутрішніх процесах мислення, які диктують поведінку. Когнітивні психологи порівнюють розум з комп’ютером, який отримує, інтерпретує та обробляє інформацію, щоб зрозуміти різні фактори, що впливають на поведінку.

Підсумок

Когнітивна психологія є життєво важливою для розуміння процесів пам’яті, уваги та навчання, а також проливає світло на когнітивні порушення, які можуть впливати на повсякденне функціонування.

Діагноз, пов’язаний з мозковим або когнітивним здоров’ям, може бути приголомшливим, але дуже важливо знати про доступну підтримку. Співпрацюючи з медичним працівником, ви можете створити ефективну стратегію управління здоров’ям мозку та когнітивними проблемами.

Поширені питання та відповіді

Хто заснував когнітивну психологію?

Заснування когнітивної психології приписують Ульріху Найссеру. Він створив термін і дисципліну, зосередившись на тому, як ми сприймаємо і запам’ятовуємо. Найссер розширив сферу дослідження, включивши всі виміри мислення та дії як ключові сфери когнітивних досліджень.5

Що таке когнітивна мапа в психології?

У психології когнітивна мапа — це, по суті, внутрішнє і ментальне уявлення людини про навколишній ландшафт. Вона створюється не лише завдяки спостереженням, але й завдяки практичним діям та навчанню на основі отриманих результатів. Ця ментальна мапа допомагає людині орієнтуватися в навколишньому середовищі.6

Чим когнітивна нейронаука відрізняється від когнітивної психології?

Когнітивна нейронаука та когнітивна психологія – це галузі, які перетинаються, але відрізняються за фокусом. Когнітивна психологія вивчає процеси мислення, тоді як когнітивна нейронаука намагається пов’язати ці процеси з конкретними функціями мозку та біологічними механізмами, які впливають на те, як ми обробляємо інформацію.7

Як пов’язані когнітивна та експериментальна психологія?

Когнітивна психологія — це розділ експериментальної психології, який використовує експериментальні підходи для дослідження психічних процесів, що стоять за поведінкою.

За матеріалами verywellmind.com

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 4

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://www.verywellmind.com/cognitive-psychology-4157181 []
 2. https://doi.org/10.1007/s40614-016-0063-8 []
 3. https://doi.org/10.1037/a0029351 []
 4. https://doi.org/10.1007/s10942-018-0292-8 []
 5. https://news.emory.edu/stories/2012/02/er_ulric_neisser_psychology/campus.html []
 6. https://dictionary.apa.org/cognitive-map []
 7. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.04.002 []

В категорії:

З тегом: