Мораль — це поведінка та переконання, які суспільство вважає добрими або прийнятними. Це набір правил, які допомагають людям ладнати й жити разом без конфліктів. Суспільство вирішує, що вважається “правильним”, а що – “неправильним”.

Бувають випадки, коли бути моральним означає відмовитися від того, чого ми хочемо в короткостроковій перспективі, щоб принести користь більшій спільноті. Якщо хтось іде проти цих загальних правил, його можуть вважати аморальним.

Аморальні вчинки можуть також розділятися на певні види1:

 • Коли хтось свідомо робить щось погане, розуміючи, що правильно, а що ні.
 • Коли хтось розуміє різницю між правильним і неправильним, але не дуже переймається моральними стандартами своїх вчинків.
 • Ситуації, де питання добра і зла просто не стоять.

Як формується мораль

Мораль не висічена в камені; те, що прийнятно в одній культурі, може бути неприйнятним в іншій. Такі фактори, як географія, релігія, сім’я та особистий досвід, формують наш моральний компас.

Експерти мають різні погляди на те, як виникає мораль. Проте деякі теорії з часом стали загальновизнаними:

 • Мораль Фройда й Его. Зигмунд Фройд вважав, що моральний розвиток відбувається тоді, коли людина починає надавати пріоритет суспільним цінностям над власними егоїстичними бажаннями, на що значною мірою впливають такі ключові фігури, як батьки.
 • Теорія морального розвитку Піаже. Жан Піаже підкреслював, що діти поступово вчаться розуміти моральні поняття, проходячи певні етапи, на яких вони починають дотримуватися моральних правил через їхню внутрішню цінність, а не для того, щоб уникнути покарання.
 • Поведінкова теорія Б.Ф. Скіннера. Скіннер досліджував, як зовнішні винагороди та наслідки, такі як похвала за добрі вчинки, мотивують людей поводитися певним чином, припускаючи, що наше оточення відіграє вирішальну роль у формуванні моралі.
 • Моральні міркування Колберга. Лоуренс Колберг розширив ідеї Піаже, ввівши стадії морального розвитку. Він використав низку гіпотетичних дилем, щоб дослідити, як розвиваються моральні міркування людей.

Стадії формування моралі за Колбергом

Доконвенційна стадія — тут все про реакцію на наслідки дій. Для дітей на цій стадії головне — уникнути покарання або отримати вигоду. Наприклад, якщо дитина думає “якщо я це зроблю, то мене покарають”, вона знаходиться саме на цій стадії.

Конвенційна стадія — тут вже йдеться про прийняття та дотримання соціальних норм. Люди на цій стадії хочуть відповідати очікуванням інших і вчиняють так, як “правильно” з точки зору суспільства. Моральність для них — це виконання свого “обов’язку” і бажання бути “доброю людиною”.

Постконвенційна стадія — на цьому етапі люди вже визнають, що мораль — це не лише те, що диктує суспільство. Вони формують власні моральні принципи, які можуть і не співпадати з загальноприйнятими. На цій стадії людина може думати “це правильно для мене, хоча суспільство може не погодитись”.

Чи народжуються люди з мораллю та етикою?

Колись вважалося, що люди народжуються чистими, але дослідження показують, що ми маємо вроджене почуття моралі. Хоча батьки й суспільство відіграють вирішальну роль у вихованні та формуванні моралі та етики у дітей, наше фундаментальне відчуття добра і зла — це те, з чим ми народжуємося.

Чи може бути мораль без релігії?

Мораль та етика існують незалежно від релігії та віри в Бога. Люди не є ані добрими, ані злими від природи. Однак дослідження, показують що атеїсти менш схильні вірити в “абсолютні стандарти добра і зла” ніж віряни. Це не означає, що атеїзм підриває мораль, а скоріше, що атеїсти можуть мати інше розуміння моралі, ніж традиційні віряни.

Читайте також: Стереотипні відмінності між агностиками та атеїстами

Мораль, яка виходить за межі часу і культури

Багато моральних стандартів змінюються з плином часу — не всі вони є непорушними.

Погляди на те, що вважається моральним з точки зору дошлюбного сексу, одностатевих стосунків та вживання канабісу, наприклад, значно еволюціонували. Те, що колись широко відкидалося, тепер приймається більшістю.

Ставлення до контрацепції в різних суспільствах, культурах і релігіях дуже різниться. В одних місцях її вважають аморальною, в інших — відповідальною і моральною, оскільки вона допомагає запобігти небажаній вагітності, контролює ріст населення і знижує ризик захворювань, що передаються статевим шляхом.

Загальнолюдська мораль

Попри всі ці варіації, існують певні моральні принципи, які є майже універсальними, незалежно від культури та часових періодів. Дослідження визначили сім ключових моральних принципів, які широко визнані в усьому світі2:

 1. Будь хоробрим
 2. Будь справедливим
 3. Поважай авторитети
 4. Допомагай своїй групі
 5. Люби свою сім’ю
 6. Відплачуй за послуги
 7. Поважай чужу власність

Приклади моральних принципів

Ось деякі загальні моральні принципи, яких багато хто з нас навчався в дитинстві, і які ми часто передаємо наступному поколінню:

 • Будь ввічливим
 • Будь емпатичним
 • Не кради
 • Говори правду
 • Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводилися з тобою

Люди можуть дотримуватися цих принципів, наприклад:

 • Бути хорошим громадянином у своїй громаді
 • Виділення свого часу на добрі справи на волонтерських засадах
 • Пожертвування на благодійність
 • Прощати інших
 • Утримання від поширення пліток
 • Пропонувати допомогу тим, хто її потребує

Щоб поміркувати про мораль, на якій ви виховувалися, згадайте настанови та поради, які ви отримували від батьків, громади та/або релігійних лідерів щодо того, що ви “повинні” чи “мусите” робити.

Мораль чи етика

Хоча деякі науковці вважають мораль та етику взаємозамінними термінами, які стосуються понять “правильного” і “неправильного”, існує помітна різниця в тому, як їх часто розуміють.3

Різниця полягає в перспективі: мораль розглядається як особисте, що відображає переконання людини про те, що є правильним і неправильним, тоді як етика стосується колективних стандартів і принципів, якими керується громада чи суспільство.

Наприклад, ваша громада може бути відкритою до дошлюбних одностатевих стосунків, вважаючи їх прийнятними. Однак ви особисто можете вважати це аморальним, виходячи зі своїх цінностей. У цьому випадку ваша особиста мораль суперечить ширшій етиці вашої спільноти.

Чи мають тварини мораль?

Люди – це тварини, і багато братів наших менших демонструють поведінку, яку можна вважати “просоціальною” або позитивною. На відміну від “моральних” людей, серед тварин не спостерігається масових воєн, що дозволяє припустити, що в деяких аспектах тварини можуть розглядатися як більш моральні, ніж люди.

Що є основою моралі?

Хоча існують різні теорії розвитку моралі, більшість з них сходяться на тому, що зовнішні впливи, такі як сім’я і суспільство, відіграють значну роль у формуванні розуміння дитиною того, що є правильним і неправильним. Ця мораль служить інтересам суспільства, яке її приймає.4

Мораль і закони

І закони, і мораль слугують для того, щоб керувати поведінкою в суспільстві, забезпечуючи мирне співіснування людей. Вони ґрунтуються на вірі в те, що кожна людина заслуговує на повагу і свободу робити власний вибір.

Вчені-юристи мають різні думки щодо того, як закони та мораль співвідносяться між собою. Одні вважають їх незалежними сутностями, стверджуючи, що закони залишаються чинними, навіть якщо вони вважаються морально хибними. Ця точка зору наполягає на тому, що закони не можна ігнорувати лише тому, що вони можуть здатися комусь неприйнятними з моральної точки зору.5

З іншого боку, дехто вважає, що право і мораль взаємопов’язані, вважаючи, що закони повинні відповідати моральним нормам. Згідно з цією точкою зору, закони існують для того, щоб захищати індивідуальний добробут і служити найкращим інтересам суспільства.

Наприклад, подружня зрада може розглядатися деким як морально неправильна, але в багатьох місцях вона є законною. І навпаки, перевищення швидкості є незаконним, але не всі вважають це аморальним.

Існують ситуації, коли порушення закону може розглядатися як морально правильна дія. Крадіжка їжі, щоб нагодувати когось, хто голодує, може бути незаконною, але дехто може стверджувати, що це правильний вчинок, щоб запобігти стражданням або смерті.

Підсумок

Замислитися над моральними принципами, які впливають на ваш вибір у таких сферах, як дружба, фінанси, освіта та сім’я, може бути неймовірно корисним. Визначивши, що дійсно важливо для вас, ви отримуєте глибше самоусвідомлення. Це розуміння може спростити процес прийняття рішень, дозволяючи вам орієнтуватися в житті з більшою ясністю і впевненістю. Знання свого морального компасу може спрямувати вас до вибору, який відповідає вашим основним цінностям, посилюючи відчуття реалізації та мети.

Кілька слів від Психологера

Хочу підняти ще одне питання — коли мораль стає шкідливою? Бачите, мораль — це не просто людські вигадки. Це частина нашої еволюції, як соціальних істот. Вона допомагає нам упорядковувати життя в суспільстві. Але що корисно групі, не завжди корисно окремому індивіду. Пригадайте часи, коли спалювання відьом вважалося моральним обов’язком. Ті, хто ставав жертвами таких дій, напевно, мали іншу думку про ці “моральні норми”.

Про мораль

Важливо пам’ятати, що саме із мораллю, ми маємо право самі вирішувати, що для нас є моральним, а що — ні. Наприклад, якщо суспільство каже, що неприпустимо ходити без ліфчика, це не означає, що ти робиш щось погане, якщо вирішуєш не слідувати цьому правилу. З часом суспільство може змінити свої погляди, але травма від стигматизації може залишитися надовго.

Звісно, потрібно бути готовим до можливих наслідків своєї “непокори” і вирішити для себе, що важливіше — самовизначення чи уникнення конфліктів. Я, особисто, завжди за здоровий бунт і сумніви щодо моральних догм. Поставте під питання звичні норми, і можливо, ви знайдете для себе шлях, який є більш правильним і справедливим. Не бійтеся бути “не такими”, бо саме унікальність робить нас справжніми.

Олександр, засновник Психологера

За матеріалами verywellmind.com та psychologytoday.com

Перевірено та адаптовано редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://www.merriam-webster.com/words-at-play/using-unmoral-immoral-nonmoral-amoral []
 2. http://dx.doi.org/10.1086/701478 []
 3. https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-morality-and-ethics []
 4. https://doi.org/10.1177/1088868318811759 []
 5. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49496-8_3 []

В категорії:

З тегом: