Інтуїція – це форма знання, що з’являється у свідомості без явних роздумів. Це не магічний процес, а швидше здатність, при якій підсвідомість швидко аналізує минулий досвід і накопичені знання, генеруючи передчуття.

Ви коли-небудь відкидали інтуїцію? Ми всі це робили. Іноді це призводить до незначних наслідків, але в інших випадках – наприклад, коли ви одружуєтеся з людиною, яка, як ви відчували, не підходить вам – це може мати глибокий вплив на ваше життя.

Приймаючи рішення, чи варто довіряти своїй інтуїції, чи покладатися виключно на логіку? Хоча суспільство часто відкидає інтуїцію як магічне мислення, нові дослідження показують, що це складна форма пізнання, яка заслуговує на нашу увагу і покликана забезпечити нашу безпеку. Її досліджують навіть військові.

Інтуїція виникає цілісно та швидко, без усвідомлення підсвідомих процесів обробки інформації. Вчені неодноразово доводили, що інформація може реєструватися в мозку без усвідомлення і позитивно впливати на прийняття рішень та іншу поведінку.

Звідки береться інтуїція

Психологи вважають, що інтуїція ґрунтується на здатності мозку зіставляти закономірності, спираючись на досвід, що зберігається в довготривалій пам’яті, для прийняття швидких суджень у поточний момент. Ця автоматична обробка інформації, схажа на ту, коли коли водій проїжджає багато кілометрів, не думаючи про те, що він за кермом.

Де знаходиться інтуїція?

Інтуїцію часто називають “нутром”, тому що вона здається повністю сформованою з глибинної частини нас. Насправді ж вона є результатом обробки мозку, який швидко порівнює поточний досвід з минулими знаннями і видає ці інсайти з сильним почуттям впевненості.

Як інтуїція пов’язана з першими враженням?

Як і інтуїція, перше враження – це спосіб мозку передбачити і підготуватися до того, що станеться далі. Це швидка, цілісна оцінка, що ґрунтується на тонких підказках і судженнях про наміри людини допомогти чи нашкодити. Як інтуїція, так і перше враження покладаються на автоматичні процеси і можуть бути схильні до помилок, особливо через вроджені упередження.

Чи є інтуїція шостим чуттям?

Виживання людини залежить від уникнення небезпеки, тому наш мозок налаштований бути особливо чутливим до ознак загрози, реєструючи їх ще до того, як ми можемо свідомо розпізнати і діяти відповідно до них. Ця чутливість, що є результатом негативної налаштованості мозку, часто відчувається інтуїтивно. Однак ця система раннього попередження не завжди точна і може призвести до помилкових тривог.

Як працює інтуїція? Психологічні теорії

Вивчення процесу прийняття рішень має проблему. Хоча ми можемо спостерігати за поведінкою людей, навіть з урахуванням досягнень у галузі візуалізації мозку, ми не можемо – поки що – побачити процеси мислення, які відбуваються за лаштунками.

Що психологія може сказати про інтуїцію, коли більша частина того, що відбувається в мозку, невидима – це як зазирнути ззовні в чорну скриньку?

Багато вчених пропонують теорію подвійного процесу – процеси прийняття рішень поділяються на інтуїтивні (емпіричні або мовчазні) та аналітичні (раціональні або свідомі).

У книжці “Миттєвість: сила мислення, не думаючи” (2005) Малкольм Гладуелл описує два різних підходи:

 • “миготіння”, коли використовується інтуїція
 • “мислення”, коли проводиться аналіз.

За одну мить можна отримати стільки ж користі, скільки за місяці раціонального аналізу.

Малкольм Гладуелл

Інтуїція (або миготіння) зазвичай стосується використання знань, які не є явними, і в популярній культурі може бути описана як “здогад” або “передчуття”.

Хогарт вважає, що “суть інтуїції або інтуїтивних реакцій полягає в тому, що вони досягаються без видимих зусиль і, як правило, без свідомого усвідомлення. Вони передбачають мало або зовсім не передбачають свідомого обмірковування”.

Сеймур Епштейн пропонує ще одне, додаткове розуміння: “Інтуїція включає в себе відчуття знання, не знаючи, як саме ми це знаємо”, засноване на несвідомій обробці інформації.

Процеси, задіяні в інтуїції

Дослідження Герберта Саймона в 1950-х роках, присвячені концепції обмеженої раціональності, стали основою для більшості робіт з інтуїції. Саймон припустив, що люди часто приймають рішення – і зменшують своє когнітивне навантаження – на основі того, що вважають достатньо хорошим.

Замість того, щоб знаходити повні і цілком правильні відповіді, коли ми стикаємося з конкретними завданнями, ми часто вдаємося до евристик – або емпіричних правил – які допомагають формувати інтуїтивні судження.

Використання евристик вважається звичайною справою і підходом за замовчуванням для прийняття рішень.

Інтуїція, здається, покладається на автоматизацію процесу прийняття рішень.

Нещодавно вивчені завдання часто покладаються на декларативні знання; ми повинні свідомо обмірковувати кожен крок або дію. В результаті практики і навчання ці знання стають автоматизованими або процедурними. Такі завдання виконуються без свідомого втручання, заощаджуючи значну обчислювальну потужність і звільняючи розум для зосередження на більш інтенсивних або нещодавно набутих діях.

Прямі та зворотні логічні висновки також відіграють важливу роль в інтуїції. Знання, які ми набули через досвід, допомагають нам інтуїтивно передбачити, куди приземлиться м’яч або чому дитина спіткнулася, і вжити заходів.

Дійсно, величезні знання, які ми накопичуємо з часом, уможливлюють реальні прогнози, даючи нам змогу діяти швидко й ефективно в ситуаціях, з якими більшість із нас стикалися багато разів раніше.

Навчання та пошук також дуже важливі для успішних інтуїтивних процесів.

Маючи досвід зіткнення з об’єктами і сценами раніше, ми дуже добре вміємо зіставляти їх за зразком, щоб підтримувати нашу здатність приймати рішення і діяти швидко і ефективно.

Наприклад, коли ми заходимо до кав’ярні, ми впізнаємо чашку як щось, що ми бачили багато разів раніше. Ми також інтуїтивно розуміємо, що вона, швидше за все, гаряча і легко проллється на нерівну поверхню.

Інтуїція, як епіфеномен, виникає не з одного, а з багатьох різних когнітивних процесів, які взаємодіють між собою. Вони об’єднуються, щоб забезпечити швидку та ефективну реакцію, коли вона найбільш необхідна.

Інстинкт чи інтуїція?

Хоча інтуїція визначається як отримання знань без опори на розум чи логічні висновки, вона відрізняється від інстинкту.

Останній є жорстко запрограмованим, менш гнучким, прямим реагуванням на стимули.

Інстинкт – це “значною мірою успадкована і незмінна тенденція організму здійснювати складну і специфічну реакцію на стимули навколишнього середовища без залучення розуму”.1

Таким чином, він, швидше за все, передбачає менш складну або глибоку обробку інформації. Інстинкт є вродженим, успадкованим і вмонтованим у схему нашого мозку в результаті мільйонів років еволюції.

Коли варто довіряти своїй інтуїції?

Інтуїція – це природна здатність розуміти щось без необхідності свідомо аналізувати. Часто про неї говорять “відчувати нутром”, або називають “передчуттям” – тобто перед тим, як щось відчути. Дослідження показують, що люди, які довіряють своїй інтуїції, частіше приймають морально обґрунтовані рішення.2

Розвиток довіри до своєї інтуїції починається з самосвідомості. Коли ви усвідомлюєте себе, ви можете розпізнати і зрозуміти свою поведінку, думки та емоції. Ця ясність допомагає вам краще ідентифікувати ці “інтуїтивні відчуття”.

Надійність інтуїції

Наші інтуїтивні відчуття часто бувають точними, але іноді ми довіряємо їм більше, ніж вони того заслуговують. Вони, як правило, більш надійні в певних сферах, таких як формування першого враження. Інтуїція також корисна для виявлення обману, розпізнавання небезпеки та визначення сексуальної орієнтації.

Чи варто довіряти своїй інтуїції?

Інтуїція відіграє важливу роль у прийнятті складних рішень. Дослідження показують, що топ-менеджери часто покладаються на інтуїцію після аналізу великої кількості даних, оскільки самі по собі дані не диктують найкращий спосіб дій. Хоча люди схильні обґрунтовувати свої рішення раціональними критеріями, спонтанні почуття, які ними керують, часто засновані на інтуїції.

Чи завжди моя інтуїція правильна?

Експерти сходяться на думці, що інтуїція, незважаючи на відчуття впевненості, в деяких сферах є більш надійною, ніж в інших. Вона може бути цінним інструментом для генерування нових ідей або висловлювань, але вона менш надійна для таких завдань, як розуміння лексики, де рефлексивне мислення є більш ефективним, або для оцінки кандидатів на роботу. У більшості ситуацій виграє поєднання цілеспрямованого, рефлексивного мислення та автоматичної інтуїції.

Чи є деякі люди більш інтуїтивними, ніж інші?

Інтуїція – це когнітивний стиль, і люди відрізняються тим, наскільки вони покладаються на рефлексивне мислення, а не на автоматичні знання. Крім того, люди відрізняються за здатністю до неявного навчання – здатністю засвоювати складну інформацію без свідомого усвідомлення. Деякі люди мають більш обширну базу даних про досвід і знання, що допомагає співвідносити поточне сприйняття з минулими знаннями, посилюючи їхні інтуїтивні здібності.

Роль інтуїції у навчанні

Навчання значною мірою покладається на введення та вилучення інформації з пам’яті, і хоча процеси пам’яті часто функціонують поза межами свідомого усвідомлення, отримання інформації, яку потрібно зберегти, зазвичай вимагає цілеспрямованих зусиль. Всупереч інтуїції, довгі безперервні заняття не є найефективнішими для навчання. Дослідження показують, що коротші та частіші заняття насправді більш корисні.

Які ознаки інтуїції?

Багато хто описує інтуїцію як “шосте чуття”. Як і інші органи чуття, інтуїція може проявлятися фізично у вашому тілі різними способами:

 • Ви можете відчувати тілесне напруження або безперервну, надокучливу думку.
 • Відчуття розпирання в шлунку.
 • Волосся на потилиці може ставати дибки перед тим, як трапиться щось страшне.
 • Незрозуміле бажання уникати певного місця, щоб потім дізнатися, що воно було небезпечним.

Поняття інтуїції є привабливим – мати внутрішнього провідника, який веде вас у правильному напрямку. Проте багато людей не вміють прислухатися до сигналів, які подає їхнє тіло.

“Довіра до інтуїції часто вимагає практики, тому що нас зазвичай вчать ігнорувати її з раннього віку. Більше того, життєві травми можуть спотворювати ваші інтуїтивні реакції, що призводить до недовіри до себе та своїх інтуїтивних підказок”, – пояснює Тереза Лодато, засновниця Becoming Aware®.

Дуже важливо розвивати свої інтуїтивні здібності, тому що бувають моменти, коли прислухавшись до своєї інтуїції можна змінити життя.

Коли не варто ігнорувати свою інтуїцію

Інтуїція – це природна частина вас, і ви можете розпізнавати фізичні сигнали, які посилає ваше тіло. Але як бути впевненим, коли їй можна довіряти? Почуття можуть походити з різних джерел і не завжди є найкращим орієнтиром для прийняття рішень. Тож, коли варто покладатися на інтуїцію?

Довіряйте інтуїції, коли йдеться про вашу безпеку

Коли щось здається “не так” або неправильним, дуже важливо не ігнорувати свої відчуття. Навіть якщо відчуття незначне, важливо звернути на нього увагу. “Ніколи не ігноруйте свою інтуїцію щодо безпеки. Якщо ви відчуваєте, що перебуваєте в небезпеці в певному місці, ситуації чи навіть під час суперечки, завжди прислухайтеся до неї. Це може бути тонким попередженням, яке вбереже вас від небезпеки”, – радить психотерапевт Кінн Оуенс.

Якщо ваша інтуїція підказує вам обрати інший маршрут додому, їхати в іншій смузі або зупинитися на іншій заправці чи в іншому магазині, будьте уважні до свого оточення. Навіть якщо інтуїція підказує вам раптово покинути якусь подію, розумно до неї прислухатися.

Довіряйте інтуїції, коли ваше тіло посилає вам сигнали про стан здоров’я

“Основна функція вашої інтуїції – забезпечувати вашу безпеку. У давнину це означало відчувати, які продукти чи вода є безпечними. Сьогодні це може проявлятися у вигляді мігрені, головного болю або проблем з травленням, коли ви перебуваєте поруч з токсичними людьми. Звертайте пильну увагу на повідомлення, які надсилає ваш організм, адже він тонко налаштований, щоб захистити вас!” – радить Тереза Лодато.

Крім того, не ігноруйте раптові зміни у вазі, постійні болі або незвичні відчуття в тілі. Вони можуть бути важливими індикаторами того, що всередині вас щось не так.

Довіряйте інтуїції, коли вам здається, що у стосунках щось не так

Якщо ваш романтичний партнер поводиться сумнівно або викликає у вас занепокоєння, важливо звернути увагу на ці відчуття. “Якщо ви відчуваєте, що у ваших стосунках щось не так, не ігноруйте це. Проявіть цікавість і спробуйте зрозуміти, що викликає ці почуття” – радить Тереза Лодато.

Не кожна ситуація матиме негативний результат, але навіть якщо немає злого наміру, дослідження джерела ваших почуттів може допомогти вирішити проблеми у стосунках.

Довіряйте інтуїції, коли сумніваєтеся у своїх силах

Зіткнення із завданням або проханням, яке виштовхує вас із зони комфорту, може легко викликати невпевненість і страх. Однак експерти застерігають не піддаватися сумнівам і закликають довіряти своїм здібностям. “Ніколи не ігноруйте свою інтуїцію, коли знаєте, що ви є досвідченим у певній сфері. Це може бути синдром самозванця, який змушує вас сумніватися в собі” – радить Кінн Оуенс.

Збережені спогади, стрес і травми минулого можуть впливати на те, як ваше тіло сприймає інтуїтивні сигнали. Однак, навчившись прислухатися до своєї інтуїції, ви зможете покращити своє психічне, фізичне та емоційне самопочуття.

“Зрозуміло, що інтуїція ніколи не підведе вас. Однак гіперактивний або стресовий стан може призвести до надмірної реакції вашого тіла, що змусить інтуїцію відчувати себе по-іншому. Так само, як потрібен час, щоб відвикнути від звичок, потрібна практика, щоб усвідомити, як ваша інтуїція спілкується з вами крізь шари стресу та минулого досвіду” – пояснює Лодато.

Чи завжди слід прислухатися до інтуїції?

Немає простої відповіді. Інтуїція може бути цінним інструментом, але її слід використовувати з розумом, поєднуючи з логікою та аналізом.

Ось кілька ключових моментів:

 • Збалансуйте інтуїцію з логікою. Інтуїція корисна в складних ситуаціях, де інформація обмежена. Проте, завжди аналізуйте дані та використовуйте логіку для прийняття обґрунтованих рішень.
 • Враховуйте досвід. Чим більше досвіду ви маєте, тим краще ви можете розуміти сигнали інтуїції.
 • Управляйте стресом. Стрес може затьмарювати судження. Зберігайте спокій і збирайте інформацію, перш ніж приймати рішення.
 • Звертайте увагу на “передучуття”. Це інтуїтивні почуття, які не завжди ґрунтуються на логіці, але можуть бути цінними.
 • Використовуйте інтуїцію як один із інструментів. Не покладайтеся виключно на неї. Поєднуйте її з іншими методами прийняття рішень.

Як дізнатися, чи це ваша інтуїція, чи надумування?

Ви можете бути людиною, яка турбується про кожну дрібницю і схильна до надмірного аналізу ситуацій – румінації. Це може ускладнити визначення того, чи є ваші почуття просто переосмисленням, чи інтуїція намагається вас спрямувати. Однак є способи відрізнити одне від іншого.

“Інтуїція завжди представляє себе як нейтральну комунікацію. Вона не “говорить” вам, що робити, вона тільки підказує чи немає явної загрози вашій фізичній безпеці. Прислухаючись до своєї інтуїції, ви, як правило, відчуваєте, що “можливо, вам варто піти цим шляхом”, а не “піти саме так чи інакше”, – пояснює Тереза Лодато. “З іншого боку, румінація – це повторювані, непродуктивні думки, коли люди розмірковують про майбутнє або хвилюються про минуле”.

 • Інтуїція. Відчувається як м’який поштовх або підказка. Це спокійне, нейтральне відчуття, яке веде вас без тиску.
 • Надмірні роздуми. Тривожні, повторювані думки. Часто супроводжується стресом і може змусити вас зациклюватися на потенційних результатах або минулих помилках.

Чи можу я покращити свою інтуїцію?

Так, ви можете покращити свої інтуїтивні здібності. Інтуїція частково походить від досвіду, який будується на неявних знаннях. Покращення інтуїції передбачає використання зворотного зв’язку для порівняння реальних результатів з інтуїтивними рішеннями, які ви прийняли. Ця практика допомагає вдосконалити ваші інтуїтивні навички. Однак висока інтуїція в одній сфері не обов’язково означає, що ваша інтуїція буде надійною у всіх сферах.

Хоча не існує остаточного методу, яким можна оволодіти, щоб слідувати своїй інтуїції, варто докладати свідомих зусиль, щоб налаштуватися на сигнали свого тіла та розуму.

“Більшість людей не усвідомлюють, що не повинні ігнорувати свою інтуїцію, доки не з’ясують це постфактум. Дехто вважає, що довіру треба заслужити, але я вважаю, що довірі треба навчитися. Це непростий процес – навчитися довіряти собі, – підсумовує Лодато. “Але це може бути одним з найкращих подарунків, які ви можете собі зробити, даючи можливість жити повноцінним і цілеспрямованим життям, яке ви любите!”

Як розинути свою інтуїцію?

Як можна тренувати свою інтуїцію? Інтуїтивні думки або моменти осяяння “евріка!” частіше виникають, коли ваш мозок працює в режимі альфа-хвиль. Цей стан досягається, коли ви не зосереджені на чомусь і не розслаблені настільки, щоб заснути. Натомість ви перебуваєте в медитативному стані. Ось кілька способів культивувати альфа-хвильові моменти та отримати доступ до своєї інтуїції:

Медитація. Дослідження показують, що медитація стимулює творчість і проникливість. Вона також покращує вашу усвідомленість, роблячи вас більш налаштованими на інтуїтивні думки.

Природа. Доведено, що перебування на природі сприяє розвитку інноваційних ідей. Заспокійливий ефект природи може допомогти вам розкрити свої інтуїтивні здібності.

Відпочивайте і відключайтеся від мережі. Відриваючись від своїх пристроїв і дозволяючи собі розслабитися, ви можете перевести свій мозок в режим активного вирішення проблем, навіть якщо це здається простоюванням часу.

Читайте також: Цифровий детокс: чому це варто спробувати?

Дихайте. Навчившись контролювати своє дихання, ви можете значно знизити рівень стресу і сприяти більш спокійному, медитативному стану розуму, що підготує вас до інтуїтивних осяянь.

Читайте також: Дихальні вправи для релаксації

Про інтуїцію на TED

Інтуїція – це найпотужніший інструмент, який кожен з нас має для власного розвитку і для нашої стійкості як глобальної спільноти. На TED Жаннін Баррон3, бізнес наставниця, ділиться трьома рівнями інтуїції:

 • Рівень 1 – це інстинкт або «передчуття».
 • Рівень 2 – це натхнення.
 • Рівень 3 – довіра.
💡 В налаштуваннях до відео можна включити переклад субтитрів

Зв’язок між інтуїцією та креативністю

Креативність, як і інтуїцію, важко визначити. Ідея про те, що інтуїція – це перцепція, яка підсвідомо пов’язує розрізнені фрагменти інформації, також припускає значну взаємодію з креативністю. І інтуїція, і креативність на певному рівні об’єднують дані з різних джерел у щось цілісне.

Нещодавні дослідження виявили зв’язок між інтуїцією та ранніми стадіями творчого процесу, включаючи етапи генерування та оцінки ідей4.

Що таке інтуїція? 5 прикладів з життя

Одна з особливостей інтуїції полягає в тому, що її важко з впененістю відстежити і зафіксувати. Зрештою, ви не можете пояснити мислення, що стоїть за миттєвим рішенням, яке з’являється нізвідки.

Хоча інтуїція зустрічається у вашому повсякденному житті, іноді вона найбільш очевидно проявляється у рішеннях експертів. Спеціаліст спирається на багаторічний досвід, який зберігається в несвідомих структурах, щоб приймати швидкі та якісні рішення. Наведемо деякі цікві приклади інтуїції.5

Стоматологія. Дослідники в галузі охорони здоров’я виявили, що досвідчені стоматологи часто покладаються на інтуїцію при прийнятті складних, обмежених у часі рішень. Базуючись на багаторічних глибоких знаннях, вибір робиться швидко і часто є кращим, ніж ті, що спираються на чіткі докази і раціональне мислення6.

Бізнес. Можливо, це дивно, але багато найвпливовіших бізнесменів світу зізнаються, що приймають рішення, спираючись на інтуїцію, а не на логічне, обдумане мислення.

З вибірки 36 генеральних директорів 85% підтвердили, що інтуїція – у формі емпіричних правил (ROTs) – відіграє центральну роль у їхньому процесі прийняття рішень7.

Біржові брокери. Людська інтуїція є надзвичайно важливою – еволюційно сформована функція, що мала фундаментальне значення для виживання наших предків, але вона може помилятися.

У щорічному змаганні The Wall Street Journal команди змагалися щодо того, як поводяться їхні акції. Але в той час як одна сторона була групою висококваліфікованих брокерів-експертів, інша – групою журналістів, які обирали акції шляхом кидка дротика.

Інтуїція нам підказує, що брокери-експерти повинні перемогти.

І все ж, схоже, в цьому випадку це було не так. Конкурс було припинено без пояснення причин, найімовірніше, щоб уникнути збентеження біржових брокерів8.

Мистецтво. У 1983 році Джанфранко Беккіна виставив на продаж рідкісну скульптуру шостого століття з приголомшливою ціною в 10 мільйонів доларів. Музей Гетті, вивчивши рентгенівські знімки, висновки експертів та історичну документацію, погодився на її купівлю на тлі значного галасу в ЗМІ.

Однак, коли Евелін Гаррісон, відомий експерт з грецької скульптури, і Томас Ховінг, колишній директор Метрополітен-музею, прибули помилуватися статуєю, вони інтуїтивно зрозуміли, що щось не так.

За словами Ховінга, вона здавалася “свіжою”, що було несподівано, оскільки 2000-річну статую було витягнуто з землі.

І вони мали рацію. Хоча скульптура походила з майстерні в Римі, її створив фальсифікатор у 1980 році, а не майстер-скульптор з античності.

Військові. Старший сержант США Мартін Річбург сидів в інтернет-кафе на військовій базі в Іраку, розмовляючи зі своєю дружиною, коли у нього виникло моторошне відчуття щодо чоловіка, який увійшов до кафе. Інстинкт Річбурга не підвів, і того дня він врятував 17 життів, виявивши людину, яка заклала бомбу.9

Подібні інциденти спонукали американських військових досліджувати інтуїцію і навіть розробити тренувальні програми для її розвитку.

Один з видів інтуїції є висококогнітивним, схожим на гіперосвідомість. Офіцер морської піхоти Моріс “Чіп” Нейлон, автор книги ” Нове міністерство правди“, описав свій досвід в Афганістані. Він пояснив, що підготовка бойового мисливця в морській піхоті США має на меті загострити інстинкти солдатів за допомогою гострої спостережливості. Тренуючись помічати відхилення від норми в навколишньому середовищі, морські піхотинці можуть ідентифікувати потенційні загрози. Наприклад, якщо зазвичай жвавий дитячий майданчик раптом спорожніє, це буде сигналом про потенційну небезпеку.

Відчуття. Інший тип інтуїції – це відчуття. Кушал, трейдер з Уолл-стріт, відчув таку інтуїцію 11 вересня. За мить після того, як він увійшов до однієї з веж-близнюків, охоронець наказав усім залишатися всередині. Серед хаосу Кушал відчув непереборне бажання бігти. Довіряючи своєму інстинкту, а не наказам охоронця, він покинув будівлю якраз перед тим, як вона обвалилася, і цю історію він описав у своїй книзі ” На крилі і молитві“.

Поширені питання та відповіді про інтуїцію

Як працює інтуїція?

Інтуїція працює через підсвідомий аналіз минулого досвіду та знань, що допомагає швидко приймати рішення без явних роздумів.

Що відповідає за інтуїцію?

За інтуїцію відповідає підсвідомість, яка швидко аналізує накопичений досвід і знання.

Що таке інтуїтивно?

Інтуїтивно — це прийняття рішень або дій на основі підсвідомого відчуття, без логічного обґрунтування.

Який приклад інтуїції?

Приклад інтуїції — це коли ви відчуваєте, що потрібно обрати інший маршрут додому, і виявляється, що це допомогло уникнути затору чи аварії.

Чому інтуїція така потужна?

Інтуїція потужна, тому що дозволяє швидко приймати рішення, використовуючи величезний обсяг глибоких підсвідомих знаннь та минулий досвід.

За матеріалами psychologytoday.com, verywellmind.com та positivepsychology.com

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://www.merriam-webster.com/dictionary/instinct []
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28627916/ []
 3. https://uk.linkedin.com/in/janninebarron []
 4. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01420 []
 5. https://positivepsychology.com/intuition/ []
 6. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2016.942 []
 7. Maidique, 2014 []
 8. https://nap.nationalacademies.org/read/13062/chapter/11 []
 9. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/feeling-it/202406/your-intuition-is-real-and-research-shows-how-to-access-it []

В категорії:

З тегом: