Що таке темперамент?

Ми часто використовуємо слово “темперамент”, коли говоримо про чиюсь особистість. Ви можете почути, як люди кажуть: “у неї чудовий темперамент” або “у нього складний темперамент” Але пам’ятайте, що темперамент — це лише частина вашої особистості.

Ваш темперамент охоплює ваші вроджені поведінкові та особистісні характеристики. Він стосується ваших природних схильностей і зазвичай проявляється у повсякденній взаємодії. Він навіть впливає на те, як працює ваш розум.

Темперамент — це вроджена частина особистості людини, яка виявляється у її поведінці та реакціях на різні ситуації та людей. Він визначає емоційну реактивність, рівень активності та способи спілкування з навколишнім світом.

Дослідники виділили чотири основні типи темпераменту. Однак, це не точний поділ, і деякі люди можуть виявити, що вони відносяться до більш ніж одного типу. У цій статті досліджується наукове підґрунтя цих чотирьох основних типів темпераменту і пропонується розуміння того, як можна визначити, який з них відповідає вам. А також наводиться критика теорії темпераментів і розглядається її актуальність у сьогоденні.

Як формується ваш темперамент?

Зазвичай вважається, що ваш темперамент є вродженим і значною мірою формується під впливом генетичних факторів. Часто можна помітити, що люди поділяють риси темпераменту своїх батьків, бабусь і дідусів. Дослідження показують, що генетика визначає від 20 до 60% вашого темпераменту.1

Але справа не лише в генетиці. Зовнішні фактори, особливо з вашого оточення, також відіграють важливу роль. Позитивний і негативний досвід, отриманий у дитинстві, може мати глибокий вплив на ваш темперамент. Наприклад, зростання в жорстокому середовищі може призвести до формування меланхолійного темпераменту.

Темперамент чи особистість?

Хоча терміни “темперамент” і “особистість” часто вживаються як тотожні, насправді вони відносяться до різних аспектів людини. Ваш темперамент — це не те саме, що ваша особистість.

Особистість — це ширше поняття, яке охоплює унікальне поєднання поведінки, характеристик та емоцій, які зазвичай формують ваші вчинки. Подумайте про особистість як про загальне поняття, яке охоплює ваш темперамент разом з іншими рисами.2

Особистість також є більш мінливою і схильною до розвитку з часом, ніж темперамент. Наприклад, не рідкість, коли дитина-інтроверт виростає і стає дорослою людиною-екстравертом. Дослідження виявили тенденції щодо того, як риси особистості змінюються протягом життя. Наприклад, такі риси, як нейротизм і екстраверсія, мають тенденцію до зниження з часом, зговірливість, як правило, зростає протягом життя, а сумлінність досягає піку в середньому віці, а потім знижується в пізніші роки.3

Типи темпераменту

Протягом багатьох років дослідники визнавали чотири типи темпераменту. Ця концепція налічує багато століть і була вперше запропонована Гіппократом у Стародавній Греції. Він припустив, що на поведінку людини впливають чотири тілесні гумори (рідини).4

Сучасні класифікації, якими ми користуємося, були пізніше розроблені Галеном, знову ж таки, на основі теорії тілесних гуморів. Розподіл цих типів темпераменту в суспільстві варіюється залежно від таких факторів, як культура, вік і стать.5

Чотири основні типи темпераменту:

Сангвінік

Сангвініки, як правило, товариські та соціальні. Вони мають позитивний світогляд, часто бачать склянку наполовину повною. Зазвичай їх можна зустріти в центрі громадських заходів, вони легко вступають у контакт з іншими людьми. Вони жваві та енергійні, але можуть бути імпульсивними та нерішучими. Їхнє прагнення до гострих відчуттів іноді може призвести до поведінки, спрямованої на пошук гострих відчуттів, включаючи екстремальні випадки, такі як вживання наркотиків.

Холерик

Холерики відомі своєю домінантністю та напористістю. Вони цілеспрямовані, досягають успіху у своїх починаннях, будь то робота, навчання чи гра, і часто беруть на себе лідерські ролі. Хоча вони рішучі, вони також можуть бути нетерплячими й впертими, іноді віддаючи перевагу своїм цілям, а не побудові значущих соціальних зв’язків.

Флегматик

Коли ви зустрічаєте флегматика, то, швидше за все, перше, що спадає на думку, — це “розслаблений”. Ці люди розслаблені, чуйні, надійні та терплячі. Вони насолоджуються рутиною і звичними речами. Однак вони можуть здаватися пасивними або байдужими в соціальних ситуаціях і можуть уникати конфліктів, потенційно втрачаючи важливі можливості.

Меланхолік

Меланхоліків часто сприймають як безрадісних людей, але насправді вони досить вдумливі та чутливі. Вони аналітичні та методичні, що робить їх цінними членами команди на робочому місці, хоча вони вважають за краще працювати незалежно. Вони можуть ставати примхливими і тривожними, коли справи йдуть не за планом.

Як дізнатися свій темперамент?

Інтернет пропонує безліч інструментів для самооцінки, які допоможуть вам визначити свій темперамент. Однак важливо підходити до цих інструментів з обережністю. Багато з них можуть бути не зовсім точними, і багато що залежить від вашої самосвідомості та чесності під час відповідей на запитання. Ваш поточний емоційний стан або настрій також може впливати на ваші відповіді, потенційно спотворюючи результати.

Для більш точної оцінки вашого темпераменту бажано проконсультуватися з психологом. Вони мають доступ до більш досконалих інструментів і досвід для більш ефективного аналізу вашої поведінки та реакцій.

Чи може людина мати два темпераменти?

Людські істоти унікальні та багатогранні, і рідко хто ідеально відповідає лише одному типу темпераменту. Зазвичай людина в основному демонструє поведінку, пов’язану з одним конкретним темпераментом, який можна вважати її домінуючим. Однак часто людині притаманні риси й інших темпераментів.

Наприклад, хтось може проявляти переважно такі риси, як похмурість, стоїчність і стриманість, які характерні для меланхолічного темпераменту. Водночас, він може також проявляти риси домінантності та напористості, які зазвичай асоціюються з холеричним темпераментом.

Чи можуть темпераменти змінюватися?

Теорії, що лежать в основі стилів темпераменту, припускають, що вони є вродженими і часто формуються під впливом зовнішніх факторів, таких як досвід дитинства і сімейне оточення. Проте нерідко люди хочуть змінити певні аспекти своєї особистості, які пов’язані з певним темпераментом.

Хоча це може бути складно, змінити стиль свого темпераменту цілком можливо, особливо за підтримки фахівця з психічного здоров’я. Наприклад, якщо ви від природи спокійні, але хочете бути більш напористими, або якщо ви інтроверт і хочете бути більш комунікабельними, є способи працювати над цими змінами. Ефективними можуть бути такі методи, як психотерапія та свідома корекція способу життя, наприклад, ведення щоденника або набуття рис темпераменту, до якого ви прагнете.

Важливо також визнати, що певні темпераменти можуть схиляти людей до певних шкідливих звичок, які потребують контролю. Наприклад, холерикам, які схильні швидко виходити з себе, можуть бути корисними заняття з управління гнівом.

Критика теорії чотирьох темпераментів

Чому теорія темпераментів втратила популярність?

Ця теорія втратила популярність у психологічній спільноті, оскільки ґрунтувалася на застарілих і ненаукових уявленнях про взаємозв’язок між біологічними рідинами та рисами особистості. Крім того, були розроблені більш сучасні та емпірично підтверджені теорії особистості, такі як п’ятифакторна модель, які вважаються більш точними в описі індивідуальних відмінностей особистості.

Теорія чотирьох темпераментів бере свій початок ще у Стародавній Греції та медичних теоріях Гіппократа, а пізніше Галена. Згідно з цією теорією, вважалося, що біологічні рідини, відомі як гумори, впливають на фізичні та психологічні характеристики людини. Чотирма гуморами були кров, жовта жовч, чорна жовч і флегма.

Сангвінічний темперамент асоціювався з надлишком крові й, як вважалося, робив людей оптимістичними, веселими й товариськими. Холеричний темперамент, пов’язаний з надлишком жовтої жовчі, ставав причиною пристрасної, амбітної і легко гнівливої людини. Меланхолійний темперамент, пов’язаний з надлишком чорної жовчі, асоціювався з інтроверсією, чутливістю і схильністю до смутку. Нарешті, флегматичний темперамент, пов’язаний з надлишком флегми, як вважалося, призводить до спокійного, розслабленого і неемоційного характеру.

З розвитком наукового розуміння теорія чотирьох темпераментів втратила довіру з кількох причин:

  1. Брак емпіричних доказів. Теорія не мала емпіричної підтримки й ґрунтувалася більше на філософських і спекулятивних міркуваннях, ніж на ретельних наукових дослідженнях. Вона спиралася на суб’єктивні спостереження і не забезпечувала міцного емпіричного підґрунтя.
  2. Редукціонізм. Теорія надмірно спрощувала складність людської особистості, поділяючи людей лише на чотири окремі типи. Вона не враховувала величезні індивідуальні відмінності та динамічну природу особистісних рис.
  3. Хибна фізіологічна основа. Віра в те, що риси особистості можна пояснити дисбалансом біологічних рідин, таких як кров і жовч, не була підкріплена науковими доказами. Досягнення медицини та біології дискредитували уявлення про те, що рідини організму безпосередньо впливаю на особистість.
  4. Поява альтернативних теорій. З часом з’явилися більш комплексні та науково обґрунтовані теорії особистості, такі як Велика п’ятірка рис особистості. Вона припускає, що особистість може бути описана за допомогою п’яти широких вимірів: відкритість, сумлінність, екстраверсія, зговірливість і нейротизм. Ця модель отримала широке визнання і має міцну емпіричну основу.

Хоча теорія чотирьох темпераментів відіграла історичну роль у формуванні ранніх уявлень про особистість, вона значною мірою була витіснена більш сучасними й науково обґрунтованими теоріями, які пропонують більш тонке і всебічне розуміння людської особистості.

Чи використовуються 4 темпераменти в психологічній практиці сьогодні?

Теорія чотирьох темпераментів, як правило, не дуже широко використовується в сучасній психологічній практиці. Хоча вона все ще може мати певний вплив у деяких альтернативних або додаткових підходах до психології, вона не вважається основною або науково обґрунтованою теорією.

Чого не можна сказати про популярність теорії в народі. Серед людей не повʼязаних із психологію, теорія темпераментів і досі має неабияку популярність. Скоріш за все за її простоту та прикладний момент. Багато хто дивується, коли дізнаються, що це вже застаріла теорія.

Висновок

Ваш темперамент відіграє важливу роль у формуванні того, як ви орієнтуєтеся в житті та взаємодієте з людьми й ситуаціями. Глибше розуміння свого стилю темпераменту може покращити самосвідомість і забезпечити ясність щодо того, чому ви робите певний вибір або демонструєте певну поведінку.

Окрім популярної, але вже застарілої теорії про 4 типи темпераменту, існують більш сучасні й точні моделі, які описують темперамент та більш широке поняття — особистість — людини. Вони дозволяють більш точно визначити розташування людини на спектрі поведінкових та психологічних характеристик. Це такі моделі, як Велика пʼятірка рис особистості або Модель Майерс-Бріггса. Ці сучасні підходи враховують більш широкий спектр людської поведінки та емоцій, дозволяючи краще розуміти різноманітність людської природи.

Поширені питання та відповіді

Який буває темперамент?

Темперамент буває чотирьох основних типів: сангвінічний, холеричний, меланхолічний та флегматичний.

Що таке темперамент та його види?

Темперамент — це вроджена частина особистості, яка визначає емоційну реактивність і поведінку людини. Основні види: сангвінічний, холеричний, меланхолічний, флегматичний.

Що є основою темпераменту?

Основою темпераменту є вроджені особливості нервової системи та генетика.

Чи теорія чотирьох типів темпераменту все ще актуальна?

Теорія чотирьох типів темпераменту, яка бере свій початок ще від давньогрецьких філософів, залишається популярною та використовується в психології для базового розуміння різних типів особистості. Однак, сучасна наука вважає цю теорію застарілою та недостатньою для повного опису складності людської особистості. Сучасні психологічні дослідження зазвичай використовують більш детальні та комплексні моделі, такі як Велика пʼятірка рис особистості.

За матеріалами verywellmind.com

Перевірено та адаптовано редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

  1. https://medlineplus.gov/genetics/understanding/traits/temperament/ []
  2. https://www.apa.org/topics/personality []
  3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28646503/ []
  4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128098455000056?via%3Dihub []
  5. https://www.berkeleywellbeing.com/temperaments.html []

В категорії:

З тегом: