Що таке позитивна психологія

Позитивна психологія — це відносно нова галузь психології, яка виникла наприкінці 20-го століття. Вона зосереджується на сприянні процвітанню людини, її добробуту, щастю та самореалізації. На відміну від традиційної психології, яка часто має справу з дисфункцією та аномальною поведінкою, позитивна психологія зосереджена на тому, щоб допомогти людям стати щасливішими та вести більш повноцінне життя.

Ця галузь психології має на меті доповнити та розширити проблемно-орієнтовану психологію, яка домінувала протягом десятиліть. Вона підкреслює важливість зосередження на сильних сторонах, а не на слабких, побудови найкращих речей у житті та виправлення найгірших, а також на тому, щоб зробити життя нормальних людей повноцінним на додаток до зцілення патології.1

Історія виникнення позитивної психології

Витоки позитивної психології можна простежити ще до Другої світової війни, коли перед психологією стояли три чіткі місії:

 • Лікування психічних захворювань
 • Підвищення продуктивності та повноцінності життя всіх людей
 • Виявлення та розвиток високих талантів

Однак після Другої світової війни фокус змістився в основному на лікування аномальної поведінки та психічних захворювань.

У 1950-х роках мислителі-гуманісти, такі як Карл Роджерс, Еріх Фромм та Абрахам Маслоу (піраміда Маслоу), відродили інтерес до позитивних аспектів людської природи та щастя.

Важливі віхи в історії позитивної психології

 • 1998: Мартін Селігман був обраний президентом Американської психологічної асоціації, і він зробив позитивну психологію темою свого терміну. Селігмана часто вважають батьком сучасної позитивної психології.
 • 2002: Відбулася перша Міжнародна конференція з позитивної психології.
 • 2006: Курс позитивної психології в Гарвардському університеті став найпопулярнішим предметом в університеті.
 • 2009: У Філадельфії відбувся перший Всесвітній конгрес з позитивної психології, на якому виступили Селігман і Філіп Зімбардо.

Серед інших видатних діячів у цій галузі — Альберт Бандура, К.Р. Снайдер, Керол Двек, Крістофер Петерсон, Деніел Гілберт і Кеннон Шелдон. Загальний інтерес до позитивної психології значно зріс з моменту її появи, оскільки все більше людей шукають способи досягти самореалізації та повністю розкрити свій потенціал.2

Переваги позитивної психології

Позитивна психологія пропонує численні переваги, зосереджуючись на підвищенні добробуту і щастя. Вона наголошує на сенсі та глибокому задоволенні, а не просто на швидкоплинному щасті. Такий підхід до психології допомагає людям:

 1. Досягти приємного життя. Цей аспект, який часто асоціюється з голлівудським поглядом на щастя, передбачає отримання щоденних задоволень і навчання насолоджуватися життєвими радощами.
 2. Культивувати хороше життя. Це передбачає використання особистих сильних сторін для глибокої взаємодії зі світом, що призводить до стану “потоку”, коли людина настільки занурюється в діяльність, що ніщо інше не має значення.
 3. Побудувати осмислене життя. Йдеться про те, щоб бути частиною чогось більшого, ніж ти сам, і знайти сенс життя.

Позитивна психологія допомагає виявляти й розвивати сильні сторони характеру і чесноти, сприяючи особистісному зростанню і кращим соціальним відносинам.

Теорія та концепції

Теоретична база позитивної психології багата і різноманітна, вона охоплює кілька ключових концепцій:

 • Сильні сторони характеру та чесноти. Класифікація, запропонована в книзі Селінгмана “Сильні сторони характеру і чесноти” (Character Strengths and Virtues) 2004 року, яка включає такі категорії, як мудрість і знання, мужність, людяність, справедливість, поміркованість і трансцендентність. Сильні сторони, такі як вдячність, надія і гумор, розглядаються як шлях до повноцінного життя.
 • Позитивні емоції та потік. Вивчення позитивних емоцій, включаючи щастя, оптимізм і вдячність, а також концепція “потоку” або повного поглинання діяльністю, є центральними для позитивної психології.
 • Сенс і мета. Важливим аспектом позитивної психології є розуміння і прагнення до того, що надає життю сенс. Це включає в себе пошук мети в житті за межами власного “я”.

Ці концепції не просто теоретичні, вони мають практичне застосування в терапії, освіті, на робочому місці та в особистісному розвитку, допомагаючи окремим людям і громадам процвітати.

Цілі позитивної психології в коучингу

У контексті коучингу позитивна психологія має на меті допомогти людям розкрити свій потенціал і жити повноцінним життям. Цілі позитивної психології:

 1. Виявлення та використання сильних сторін. Коучі допомагають людям розпізнати свої унікальні сильні сторони та використовувати їх для подолання викликів і досягнення цілей.
 2. Підвищення добробуту. Коучинг фокусується на покращенні загального добробуту, включаючи щастя, задоволеність життям та відчуття мети.
 3. Розвиток стресостійкості. Розробка стратегій для подолання життєвих викликів і невдач, що сприяє підвищенню стресостійкості.
 4. Постановка та досягнення цілей. Допомога людям у постановці значущих цілей і розробці плану їх досягнення.
 5. Покращення стосунків. Заохочення розвитку позитивних стосунків, які є ключовим компонентом повноцінного життя.

Модель PERMA

Модель PERMA, розроблена Мартіном Селігманом, є широко визнаною основою позитивної психології. Вона окреслює п’ять важливих елементів для добробуту та щастя:

 1. Позитивні емоції (P): переживання позитивних емоцій, таких як радість, вдячність і надія.
 2. Залученість (E): повне поглинання та залучення до діяльності, що призводить до стану потоку.
 3. Стосунки (R): формування та підтримка здорових стосунків, що підтримують один одного.
 4. Сенс (M): віднайдення сенсу та мети в житті.
 5. Досягнення (A): прагнення до успіху, майстерності та відчуття досягнення.

Значення таких тем, як потік і процвітання

 • Потік. Поняття, введене Мігайем Чиксентмігаем, потік — це стан повного занурення в діяльність, коли здається, що час зупинився. Він характеризується високим рівнем задоволення і залученості, часто виникає, коли навички людини повністю задіяні для подолання складного завдання.
 • Процвітання. Цей термін у позитивній психології означає оптимальний стан функціонування людини. Людина, яка процвітає, живе в оптимальному діапазоні людського функціонування, відчуває позитивні емоції, займається корисною діяльністю, має значущі стосунки, почуття досягнення і відчуття зв’язку з великою метою.

Ці поняття є центральними для розуміння і застосування позитивної психології, оскільки вони представляють найвищі рівні людського щастя і самореалізації.

Приклади позитивної психології на практиці

Позитивна психологія застосовується в різних сферах, демонструючи свою універсальність та ефективність. Ось кілька прикладів:

 1. В освіті. Школи, що використовують принципи позитивної психології, зосереджуються на сильних сторонах учнів і сприяють створенню позитивного шкільного клімату. Такий підхід покращує залученість, мотивацію та загальний добробут учнів.
 2. На робочому місці. Організації використовують позитивну психологію для підвищення задоволеності та продуктивності працівників. Такі практики, як визнання сильних сторін працівників, створення позитивного робочого середовища та надання можливостей для зростання, сприяють підвищенню залученості та продуктивності робочої сили.
 3. У терапії та психічному здоров’ї. Терапевти використовують методи позитивної психології, щоб допомогти клієнтам підвищити стресостійкість, зосередитися на своїх сильних сторонах і розвинути більш оптимістичний погляд на життя. Цей підхід може бути особливо ефективним у лікуванні депресії та тривоги.
 4. В особистісному розвитку. Коучинг і стратегії самодопомоги часто спираються на позитивну психологію, допомагаючи людям ставити й досягати особистих цілей, покращувати стосунки й підвищувати задоволеність життям.

Критика позитивної психології

Хоча позитивна психологія отримала широке визнання, вона також зіткнулася з критикою:

 1. Надмірний акцент на позитивності. Критики стверджують, що позитивна психологія іноді переоцінює позитивність, що може призвести до нехтування негативними емоціями, які також є важливою частиною людського досвіду.
 2. Спрощення складних питань. Дехто вважає, що позитивна психологія спрощує складні людські емоції та поведінку, пропонуючи універсальний підхід до різноманітних і складних особистих проблем.
 3. Побоювання щодо комерціалізації. Рух критикують за його комерціалізацію, а деяких практиків звинувачують у тому, що вони переоцінюють переваги втручань позитивної психології без достатнього наукового підґрунтя.
 4. Культурні упередження. Критики також вказують на те, що багато концепцій позитивної психології можуть бути культурно упередженими, насамперед відображаючи західні цінності, і потенційно не застосовні або не релевантні в інших культурних контекстах.

Підсумок

Позитивна психологія сьогодні стала важливою галуззю психологічної науки. Завдяки зусиллям Мартіна Селігмана та інших піонерів цієї галузі, позитивна психологія знайшла широке застосування у різних сферах, включаючи освіту, робоче місце, терапію та особистісний розвиток. Ключові концепції, такі як модель PERMA, потік та процвітання, допомагають людям досягати вищих рівнів щастя.

Зважаючи на обґрунтовану критику і необхідність подальших досліджень, позитивна психологія продовжує розвиватися, вносячи значний вклад у наше розуміння людського добробуту. Її вплив і значення в сучасному світі не можна недооцінювати. Доповнюючи класичну психотерапію, вона пропонує інструменти та стратегії для покращення якості життя людей по всьому світу.

Мартін Селігман розповідає про позитивну психологію (українські субтитри)

Поширені питання та відповіді

За що критикують позитивну психологію?

Позитивна психологія часто критикується за надмірний акцент на позитивності, що може призводити до ігнорування важливості негативних емоцій, а також за її потенційну комерціалізацію та культурні упередження. Крім того, існує занепокоєння, що позитивна психологія може спрощувати складні людські емоції та поведінку.

Що таке потік в позитивній психології?

Потік – це стан повного занурення в діяльність, що характеризується високим рівнем задоволення та залученості. Він виникає, коли навички людини повністю задіяні для подолання складного завдання, що призводить до відчуття задоволення і втрати усвідомлення часу.

Що вивчає позитивна психологія?

Позитивна психологія зосереджується на вивченні позитивних аспектів людського життя, таких як щастя, благополуччя та особистісний розвиток. Вона досліджує, як люди можуть досягати вищих рівнів задоволення життям та реалізувати свій потенціал.

Хто створив позитивну психологію?

Мартін Селігман часто вважається батьком сучасної позитивної психології. Він відіграв ключову роль у розвитку та популяризації цього напрямку.

Чим позитивна психологія відрізняється від решти психології?

Позитивна психологія відрізняється від традиційної психології своїм фокусом. У той час як традиційна психологія часто концентрується на дисфункції, психічних захворюваннях та аномальній поведінці, позитивна психологія зосереджена на підвищенні добробуту, щастя та позитивних аспектах людського життя. Вона має на меті розвивати сильні сторони та чесноти, щоб допомогти окремим людям і громадам процвітати.

Перевірено редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 4

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://positivepsychology.com/what-is-positive-psychology-definition/ []
 2. https://www.verywellmind.com/what-is-positive-psychology-2794902 []

В категорії:

З тегом: