Особистість — це унікальне поєднання характеристик і поведінки, які визначають, як людина взаємодіє зі світом. Вона включає в себе ключові риси, інтереси, мотивації, цінності, самосприйняття, навички та емоційні реакції. Це багатогранний аспект нас самих, що розвивається, сформований поєднанням успадкованих рис, фізичного розвитку, раннього життєвого досвіду та впливу важливих людей і груп у нашому житті. Культура, до якої ми належимо, також відіграє важливу роль у формуванні наших цінностей і ролей. Хоча різні теорії пропонують різні погляди на те, як формується і розвивається особистість, всі вони сходяться в одному: особистість є основним фактором, що керує нашими діями та рішеннями. ((https://dictionary.apa.org/personality))

Ми бачимо приклади особистості в тому, як ми описуємо інших. Наприклад, ми можемо сказати: “Вона щедра, турботлива і трохи перфекціоністка” або “Вони дуже віддані й захищають своїх друзів”

Термін “особистість” походить від латинського слова “персона”, що означає маску, яку носили актори в п’єсах, щоб зобразити персонажів або приховати їхню справжню ідентичність. Хоча існують різні визначення особистості, вони, як правило, обертаються навколо ідеї набору поведінки та рис, які допомагають нам передбачити й зрозуміти, як людина поводиться.

Що таке особистість?

Особистість — це яскрава і складна частина людського буття, від сором’язливої та інтроспективної до товариської та сміливої. Це все про те, як ми думаємо, відчуваємо і діємо в різних ситуаціях. Наша особистість формується завдяки поєднанню вроджених схильностей і впливу навколишнього середовища, включаючи наш досвід. Хоча наша особистість може розвиватися з часом, фундаментальні риси зазвичай залишаються стабільними, особливо в дорослому віці.

Існує величезне розмаїття людських рис, що спонукало людей намагатися класифікувати особистості протягом тривалого часу, починаючи з Гіппократа і стародавніх греків, які запропонували чотири основні темпераменти. Сучасна психологія часто розбиває особистість на п’ять ключових рис, відомих як “Велика п’ятірка“: відкритість, сумлінність, екстраверсія, поступливість і нейротизм. Новіша модель, HEXACO, додає чесність-скромність як шосту важливу рису. ((https://www.psychologytoday.com/us/basics/personality))

Характеристики особистості

 • Послідовність. Люди зазвичай мають стабільну поведінку в різних ситуаціях протягом тривалого часу.
 • Психологічне та фізіологічне: Особистість формується і психічними, і фізичними факторами.
 • Вплив на поведінку і дії. Особистість визначає, як ми взаємодіємо з навколишнім світом і як ми діємо.
 • Багатогранність проявів. Особистість виявляється не тільки в діях, але й у думках, емоціях, стосунках та соціальній взаємодії.

Чому особистість має значення

Психологія особистості відіграє вирішальну роль, допомагаючи нам зрозуміти та описати наші унікальні характеристики й те, як ми порівнюємо себе з іншими. Але її значення виходить за рамки простого формування нашого самосприйняття.

Поведінкові та мисленнєві патерни, зафіксовані такими теоріями, як “Велика п’ятірка”, пов’язані з різними аспектами нашого життя. Сюди входять відмінності в успіху, здоров’ї, благополуччі та міжособистісних стосунках. Цікаво, що навіть тривалість життя має певний зв’язок з нашими особистісними рисами.

Більше того, особистість тісно переплітається з психічним здоров’ям. Фахівці з психічного здоров’я використовують цілий ряд розладів особистості для діагностики та лікування довготривалих, дисфункціональних моделей поведінки. До загальновизнаних розладів належать нарцисичні, межові та антисоціальні розлади особистості. ((https://www.psychologytoday.com/us/basics/personality))

Звідки береться особистість?

Одне з найбільш інтригуючих питань у психології особистості — це розуміння того, чому люди є такими, якими вони є, і наскільки сильно ці особистості змінюються з часом. Хоча наука пропонує деякі відповіді на це питання, ця сфера все ще залишається відкритою для дебатів і подальших досліджень.

Генетика відіграє певну роль у формуванні наших особистісних рис, але це не єдиний фактор. Різні теорії намагаються пояснити природу особистості та причини наших індивідуальних відмінностей. Ці теорії відрізняються тим, що акцентують увагу на негенетичних факторах, таких як вплив нових соціальних ролей, таких як подружжя або батьки.

Хоча особистість має тенденцію бути стабільною в нашому повсякденному житті, вона може зазнавати значних змін протягом тривалого періоду. Дослідження показують, що з віком люди часто демонструють зростаючу зрілість у своїх особистісних рисах, наприклад, підвищену соціальну чутливість. Цікаво, що люди також припускають, що вони можуть активно змінювати різні аспекти своєї особистості шляхом послідовних зусиль, спрямованих на зміну своєї поведінки. Особистість людини не формується шляхом зовнішнього тиску.((https://www.psychologytoday.com/us/basics/personality))

Типи особистості

Теорії типів пропонують обмежений набір типів особистості, часто пов’язаних з біологічними факторами. Одна з популярних теорій поділяє людей на чотири типи:

 • Тип А: характеризується перфекціонізмом, нетерплячістю, конкуренцією, зосередженістю на роботі, прагненням до досягнень, агресивністю і частою схильністю до стресу.
 • Тип B: відрізняється низьким рівнем стресу, рівним темпераментом, гнучкістю, креативністю, адаптивністю, терпінням і схильністю до прокрастинації.
 • Тип С: дуже сумлінні, перфекціоністи, часто мають проблеми з вираженням як позитивних, так і негативних емоцій.
 • Тип D: зазвичай стурбований, сумний, дратівливий, песимістичний, займається негативною саморефлексією, уникає соціальних ситуацій, не впевнений у собі, боїться бути відкинутим, часто виглядає похмурим і безнадійним.

Інша широко визнана теорія — Індикатор типів Майерс-Бріггс, який класифікує особистість на основі чотирьох континуумів: інтроверсія-екстраверсія, відчуття-інтуїція, мислення-відчуття та судження-сприйняття. Після проходження тесту Майерс-Бріггс люди відносяться до одного з 16 типів особистості. Наприклад:

 • ISTJ: Інтровертований, відчуває, мислить і судить. Ці люди логічні, організовані, але можуть бути суб’єктивними.
 • INFP: Інтровертований, інтуїтивний, відчуває і сприймає. Вони часто ідеалістичні й дуже співзвучні своїм почуттям.
 • ESTJ: Екстравертовані, відчувають, думають і судять. Вони напористі й зосереджені на дотриманні правил.
 • ENFJ: Екстравертовані, інтуїтивні, відчувають і судять. Відомі своєю теплотою, лояльністю та іноді надмірною опікою, їх часто називають “дарувальниками”

Риси особистості

Теорії рис у психології в першу чергу розглядають особистість як поєднання вроджених характеристик, які зазвичай мають генетичне коріння. До них відносяться

 • Поступливість. Ця риса характеризується турботою про інших, здатністю до емпатії та задоволенням від допомоги іншим (співчуття).
 • Сумлінність. Люди з високою сумлінністю демонструють вдумливість, хороший контроль імпульсів і поведінку, орієнтовану на досягнення конкретних цілей.
 • Прагнення догодити. Люди з цією рисою, як правило, поступливі, пасивні й схильні підкорятися чужим бажанням або нормам.
 • Екстраверсія. Характеризується такими якостями, як збудливість, товариськість, балакучість, напористість і високий ступінь емоційної виразності.
 • Інтроверсія. Інтроверти, як правило, тихі та стримані.
 • Нейротизм. Ця риса означає, що люди легко піддаються стресу і коливанням настрою, відчувають тривогу, хвилюються через різні речі, легко засмучуються і важко відновлюються після стресових подій.
 • Відкритість. Люди з високим рівнем відкритості, як правило, дуже креативні, готові спробувати новий досвід і зосереджені на прийнятті нових викликів.

Психодинамічні теорії

Психодинамічні теорії в психології особистості знаходяться під сильним впливом робіт Зигмунда Фройда і зосереджуються на ролі несвідомого у формуванні особистості. Основні теорії цього напрямку включають теорію психосексуальних стадій Фрейда, яка стверджує, що ранній життєвий досвід визначає розвиток особистості, та теорію психосоціального розвитку Еріка Еріксона, яка наголошує на впливі соціального досвіду протягом усього життя.

Поведінкові теорії

Поведінкові теорії стверджують, що особистість значною мірою формується під впливом взаємодії між людиною та її оточенням. Прихильники цієї точки зору зосереджуються на спостережуваній і вимірюваній поведінці, часто відкидаючи важливість внутрішніх думок і почуттів. Серед відомих теоретиків біхевіоризму – Б.Ф. Скіннер, відомий своєю роботою з оперантного обумовлення, та Джон Б. Вотсон, піонер біхевіоризму.

Гуманістичні

Гуманістичні теорії в психології особистості підкреслюють значення свободи волі та особистого досвіду в розвитку особистості. Ця перспектива розглядає індивідів як добрих за своєю суттю і здатних до самореалізації. До ключових фігур гуманістичної психології належать Карл Роджерс, який запровадив клієнт-центровану терапію, та Абрахам Маслоу, відомий своєю ієрархією потреб та концепцією самоактуалізації.

Розлади особистості

Особистість формує наші думки та поведінку, але розлади особистості характеризуються патернами, які є руйнівними й часто викликають дистрес. Людям з розладами особистості може бути важко розпізнати свій стан, оскільки симптоми глибоко вкорінені в їхній особистості.

До поширених розладів особистості належать1:

 • Параноїдальний розлад особистості. Характеризується підозрілістю та недовірою до оточуючих.
 • Шизоїдний розлад особистості. Характеризується відстороненістю від соціальних відносин і обмеженим діапазоном емоційного вираження.
 • Антисоціальний розлад особистості. Характеризується нехтуванням і порушенням прав інших людей.
 • Межовий розлад особистості (МРО). Характеризується нестабільністю у відносинах, самооцінці та емоціях.
 • Нарцисичний розлад особистості. Характеризується манією величі, потребою в захопленні та відсутністю емпатії.

Симптоми розладів особистості варіюються, але деякі загальні ознаки включають агресивну поведінку, маячне мислення, недовіру до інших, обмежений емоційний діапазон, незацікавленість у стосунках і неповагу до чужих кордонів. Крім того, у людей з МРО можуть виникати суїцидальні думки або поведінка.

Ви можете зателефонувати на цілодобову гарячу лінію з попередження суїцидів та психологічної підтримки Lifeline Ukraine за номером 7333 (в тому числі для ветеранів війни). За номером 0–800–501–701 працює Всеукраїнський телефон довіри.

Якщо ви вважаєте, що деякі аспекти вашої особистості сприяють стресу, тривозі, розгубленості або депресії, дуже важливо проконсультуватися з фахівцем з психічного здоров’я для точного розуміння і можливого діагнозу.

Жити з розладом особистості може бути складно, але існують ефективні методи лікування, включаючи психотерапію та медикаментозне лікування, які можуть суттєво допомогти.1

Підсумок

Вивчення психології особистості виходить далеко за межі академічного інтересу. Дослідження в цій галузі мають важливе практичне значення в різних сферах, зокрема в медицині, охороні здоров’я, бізнесі, економіці та технологіях. Поглиблюючи наше розуміння динаміки особистості, ми відкриваємо можливості для покращення як індивідуального, так і суспільного здоров’я. Ці знання допомагають адаптувати підходи в охороні здоров’я, створювати більш ефективні бізнес-стратегії та розробляти технології, які краще відповідають людській поведінці та потребам. По суті, вивчення особистості є ключовим інструментом для покращення суспільного добробуту та особистого розвитку.

Поширені питання та відповіді

Що таке особистість своїми словами?

Особистість – це унікальна сукупність рис, думок, емоцій та поведінки людини, яка визначає її спосіб взаємодії з навколишнім світом.

Що означає бути особистістю?

Бути особистістю означає мати власний набір характеристик та особливостей, що робить кожну людину унікальною та неповторною.

Як людина стає особистістю?

Особистість формується через поєднання генетичних факторів, життєвого досвіду, виховання, соціального оточення та власних виборів та дій.

Які існують чотири типи особистості?

Чотири типи особистості, на які часто посилаються в теорії типів:
– Тип А (амбітний, організований і іноді тривожний)
– Тип В (розслаблений і творчий)
– Тип С (орієнтований на деталі і обережний)
– Тип D (тривожний і песимістичний).

Що таке 16 рис особистості?

Під 16 рисами особистості зазвичай розуміють 16 типів особистості, визначених за допомогою Індикатора типів Майерс-Бріггс, які включають різні комбінації таких рис, як:
– екстраверсія/інтроверсія
– відчуття/інтуїція
– мислення/відчуття
– судження/сприйняття.

За матеріалами verywellmind.com та psychologytoday.com

Перевірено та адаптовано редакцією Психологер

Стаття була цікавою?

Оцініть цю статтю!

Середній рейтинг 5 / 5. Кількість голосів: 1

Ще немає голосів. Будьте першими!

Дякуємо! Якщо було корисно...

Поділіться, будь ласка, в соцмережах!

Шкода, що стаття вам не сподобалась...

Дозвольте нам її покращити!

Розкажіть, будь ласка, що ми можемо виправити

 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/personality-disorders/symptoms-causes/syc-20354463 [] []

В категорії:

З тегом: